Gjennomført

Forvaltning av vannressurser: motstandskraft, tilpasning og avbøtende tiltak til hydroklimatiske ekstremhendelser og styringsverktøy

Kunnskap, modeller, tilnærminger, verktøy og metoder for bedre å forstå hydrologiske prosesser i ulike skalaer og for å reagere mer effektivt på nye vannrelaterte problemstillinger knyttet til ekstreme hendelser.

Utlysningen skal bidra til følgende overordnede mål• Forbedret vanntilgjengelighet og optimalisering av vannkvalitet og -kvantitet for alle bruksområder i Europa, samtidig som økosystemenes behov opprettholdes. Forbedret motstandskraft for europeiske befolkninger til vannrelaterte farer, ekstreme hendelser og klimaendringer. Støtte implementeringen av FNs bærekraftsmål og sikre en rettferdig overgang for alle.

Forsknings- og innovasjonssøknader som sendes inn under Water4All 2022 Joint Transnational Call, må ta for seg minst ett av følgende temaer (se detaljerte undertemaer i den fullstendige utlysningsteksten):

Tema 1. Motstandsdyktighet, tilpasning og demping til hydroklimatiske ekstremhendelser
Tema 2. Verktøy for vannforvaltning - i sammenheng med hydroklimatiske ekstremhendelser
Tema 3. Forbedret vannstyring i sammenheng med hydroklimatiske ekstreme hendelser og internasjonale kontekster

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 09:37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.