Gjennomført

Forvaltning av vannressurser: motstandskraft, tilpasning og avbøtende tiltak til hydroklimatiske ekstremhendelser og styringsverktøy

Kunnskap, modeller, tilnærminger, verktøy og metoder for bedre å forstå hydrologiske prosesser i ulike skalaer og for å reagere mer effektivt på nye vannrelaterte problemstillinger knyttet til ekstreme hendelser.

Utlysningen skal bidra til følgende overordnede mål• Forbedret vanntilgjengelighet og optimalisering av vannkvalitet og -kvantitet for alle bruksområder i Europa, samtidig som økosystemenes behov opprettholdes. Forbedret motstandskraft for europeiske befolkninger til vannrelaterte farer, ekstreme hendelser og klimaendringer. Støtte implementeringen av FNs bærekraftsmål og sikre en rettferdig overgang for alle.

Forsknings- og innovasjonssøknader som sendes inn under Water4All 2022 Joint Transnational Call, må ta for seg minst ett av følgende temaer (se detaljerte undertemaer i den fullstendige utlysningsteksten):

Tema 1. Motstandsdyktighet, tilpasning og demping til hydroklimatiske ekstremhendelser
Tema 2. Verktøy for vannforvaltning - i sammenheng med hydroklimatiske ekstremhendelser
Tema 3. Forbedret vannstyring i sammenheng med hydroklimatiske ekstreme hendelser og internasjonale kontekster

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mars 2023, 22.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.