Søk nå
Partnerskapets første felles transnasjonal utlysning for forsknings- og innovasjonsprosjekter har som tema: "Forvaltning av vannressurser: robusthet, tilpasning og avbøtende tiltak mot hydroklimatiske ekstremhendelser og styringsverktøy".

Målet med utlysningen er å støtte forsknings- og innovasjonsprosjekter rettet mot å levere kunnskap, modeller, tilnærminger, verktøy og metoder for å bedre forstå hydrologiske prosesser i ulik skala, for å reagere mer effektivt på vannrelaterte problemer knyttet til ekstreme hendelser.

Forsknings- og innovasjonsforslag som sendes inn under Water4All 2022 Joint Transnational Call må adressere minst ett av følgende hoved-emner:

  1. Motstandsdyktighet, tilpasning og demping til ekstreme hydroklimatiske hendelser
  2. Verktøy for vannforvaltning - i sammenheng med hydroklimatiske ekstreme hendelser
  3. Forbedret vannstyring i sammenheng med hydroklimatiske ekstreme hendelser og internasjonale sammenhenger.

For utdypning av hovedtemaene se nettsiden.

Når full utlysning legges ut 1. september 2022, ber vi dere lese de norske vurderingskriterier (eligibility criteria's) nøye.

Følgende land deltar i utlysningen: Norge, Østerrike, Belgia, Brasil, Tsjekkia, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Israel, Italia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldova, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia

Les hele pre-utlysningen og søk på nettsiden til Water4all.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. august 2022, 23.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.