Gjennomført

Systemer for bærekraftig forbruk og produksjon

Vi lyser ut 10 millioner kroner til norske partnere i Belmont Forums utlysning om systemer for bærekraftig forbruk og produksjon.

Utlysningen har fire temaer og prosjektene må treffe ett eller flere av dem. Prosjektene skal være transdisiplinære og inkludere partnere fra flere av medlemslandene.

Les mer om utlysningen og søk på nettsidene til Belmont Forum.

Se spesifikk informasjon for norske partnere i det nasjonale annekset for Norge som du finner på lenken over.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 03:11 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.