Gjennomført

Prevention in Personalised Medicine

Utlysningen skal fremme forskning om forebygging innenfor persontilpasset medisin.

Det overordnede målet med utlysningen er å utvikle skreddersydde strategier for forebygging av sykdom og sykdomsprogresjon.

Les mer om utlysningen på nettsiden til ERAPerMed eller gå direkte til utlysningen (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 18:27 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.