Gjennomført

Prevention in Personalised Medicine

Utlysningen skal fremme forskning om forebygging innenfor persontilpasset medisin.

Det overordnede målet med utlysningen er å utvikle skreddersydde strategier for forebygging av sykdom og sykdomsprogresjon.

Les mer om utlysningen på nettsiden til ERAPerMed eller gå direkte til utlysningen (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 15:20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.