Gjennomført

Prevention in Personalised Medicine

Utlysningen skal fremme forskning om forebygging innenfor persontilpasset medisin.

Det overordnede målet med utlysningen er å utvikle skreddersydde strategier for forebygging av sykdom og sykdomsprogresjon.

Les mer om utlysningen på nettsiden til ERAPerMed eller gå direkte til utlysningen (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 17.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.