Gjennomført

Prevention in Personalised Medicine

Utlysningen skal fremme forskning om forebygging innenfor persontilpasset medisin.

Det overordnede målet med utlysningen er å utvikle skreddersydde strategier for forebygging av sykdom og sykdomsprogresjon.

Les mer om utlysningen på nettsiden til ERAPerMed eller gå direkte til utlysningen (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 03.18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.