Gjennomført

Pilotutlysning for bærekraftsmålene 2022

Omtrent 8 millioner euro er tilgjengelig gjennom en internasjonal utlysning som tar sikte på å akselerere oppnåelsen av FNs bærekraftsmål ved å implementere resultater fra pågående eller nylig avsluttet forskning og innovasjon prosjekter. Prosjektene kan være innenfor rammen av politikk/styring, samfunn og økonomi.

Utlysningen oppfordrer til innovative tilnærminger til utvikling, tilpasning, design eller forbedring av eksisterende eller nye verktøy som fremmer og/eller legger til rette for å oppnå bærekraftsmålene.

Prosjekter som søker midler gjennom denne utlysningen må være basert på eksisterende eller nylig avsluttede (fullførte i 2017 eller senere) forsknings- og/eller innovasjonsprosjekter. Forskningen og resultatene av de finansierte prosjektene bør føre til innvirkning på samfunnet og forbedre livene til menneskene på bakken.

Prosjekter som søker om midler bør bruke en konsortietilnærming med et mangfold av partnere som med-designer prosjektet. Det er avgjørende at prosjektet fremmer samfunnseierskap og styrking av resultater gjennom meningsfull involvering av forskere, lokale myndigheter, lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, med andre ord relevante aktører og interessenter. Konsortiene bør danne seg i samsvar med det tematiske fokuset og målene for utlysningen.

Utlysningen administreres av National Research Foundation (NRF) i Sør-Afrika og det kan forekomme endringer i tidsfrister underveis. Det er tidsfristene på NRFs sine utlysningssider som er gjeldende til enhver tid.

Les hele utlysningen og søk på nettsiden til Sustainable development Goals Pilot 2022.

Les det nasjonale anexet for Norge

Interessert i utlysningen? 28. juni organiserer det nederlandske forskningsrådet NWO et søkerwebinar der de vil gå gjennom generelle krav til utlysningen, og gi muligheter for å finne partnere.

Har du spørsmål om utlysningen? Se svar på ofte stilte spørsmål (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 00:49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.