Gjennomført

Fellesutlysning mellom nordiske og baltiske land innen bærekraftig landbruk og klimaendringer

Formålet med fellesutlysningen er å fremme samarbeid i de nordiske og baltiske landene innenfor bærekraftig landbruk.

Totalt budsjett for utlysningen er 63,5 millioner kroner. Programmet har fire tematiske områder: 

  1. Plants adapted for future Nordic and Baltic conditions
  2. Increased local and regional protein production for food and feed
  3. Plants and soil as a carbon sink
  4. Transformation towards climate-smart and profitable local and regional agriculture

Les mer om utlysningen og send inn søknad på nettsiden til NordForsk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 23.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.