Gjennomført

Fellesutlysning mellom nordiske og baltiske land innen bærekraftig landbruk og klimaendringer

Formålet med fellesutlysningen er å fremme samarbeid i de nordiske og baltiske landene innenfor bærekraftig landbruk.

Totalt budsjett for utlysningen er 63,5 millioner kroner. Programmet har fire tematiske områder: 

  1. Plants adapted for future Nordic and Baltic conditions
  2. Increased local and regional protein production for food and feed
  3. Plants and soil as a carbon sink
  4. Transformation towards climate-smart and profitable local and regional agriculture

Les mer om utlysningen og send inn søknad på nettsiden til NordForsk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 03:12 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.