Evalueringer av institutter

Vi har et strategisk ansvar for instituttsektoren og for å forvalte den statlige basisfinansieringen av forskningsinstitutter. Evalueringer er en del av dette ansvaret.

Det pågår for tiden ingen instituttevalueringer.

Evalueringene gir oss kunnskap som vi kan legge til grunn når Forskningsrådet gir instituttpolitiske råd og budsjettforslag til departementene, og i det strategiske arbeidet overfor sektoren.

Evalueringene skal også være et redskap for instituttenes eget strategiske og faglige utviklingsarbeid.

Forskningsrådet har utarbeidet en rapport med anbefalinger til instituttpolitikken basert på den siste runden med evalueringer.

Evaluering av Rapport levert Kontaktperson
Primærnæringsinstituttene (pdf) 2018 Liv Jorunn Jenssen
De samfunnsvitenskapelige instituttene (engelsk pdf) 2017 Asbjørn Mo
De teknisk-industrielle instituttene (engelsk pdf) 2015 Frode Georgsen
Miljøinstituttene (pdf) 2014 Asbjørn Mo

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 23:01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.