Søkeresultater

Viser 1-10 av 111 treff
  • Publikasjon

Evaluering av NANOMAT

av NANOMAT Stort program Nanoteknologi og nye materialer - NANOMAT Evaluering av NANOMAT Forskningsrådets ... Denne evaluering stiller skarpt på NANOMAT som et Stort program. NANOMAT er forskningsrådets store forskningsstrategiske
  • Publikasjon

Sluttrapport - NANOMAT

Stort program Nanoteknologi og nye materialer – NANOMAT Programmet har bidratt til nasjonal kunnskapsutvikling ... Om programmet Nanoteknologi og nye materialer - NANOMAT (2002-2011) 3 Innhold Godt fundament for videre
  • Publikasjon

Programplan - NANOMAT 2007-2016 Nanoteknologi og nye materialer nanovitenskap og integrasjon

nanovitenskap, nanoteknologi og nye materialer. NANOMAT skal legge grunnlag for et nytt kunnskapsbasert ... og infrastrukturtiltak har vært prioritert i NANOMATs første programperiode 2002-2006. 81 % av bevilgningene
  • Publikasjon

Nasjonal strategi for nanovitenskap og nanoteknologi

programmet er en utvidet og forsterket versjon av NANOMAT («Nytt nanoprogram»). På sikt kan det vurderes ... is an expanded and strengthened version of the NANOMAT programme («New nano programme») It may be apt
  • Publikasjon

National strategy for nanoscience and nanotechnology

be an expanded and strengthened version of the NANOMAT programme (“New Nano Programme”) In the long run ... “Nanotechnology and New Materials” (NANOMAT, www.forskningsradet.no/nanomat) as a consequence of the FUNMAT
  • Publikasjon

Veien videre 2010

hovedsatsing på området, det Store programmet NANOMAT, avsluttes i 2011, er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag ... største aktiviteten er det strategiske programmet NANOMAT, ett av syv Store programmer med ti års varighet
  • Publikasjon

Tiny technology - big progress

Programme Nanotechnology and New Materials (NANOMAT) 3 The NANOMAT programme has boosted national knowledge ... the programme Nanotechnology and New Materials (NANOMAT) (2002-2011) Contents Excellent basis for continued
  • Annet

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur: Nanoteknologi og avanserte materialer

Nanoteknologi og avanserte materialer nanomat Nanoteknologi omfatter studier av fenomener som skjer
  • Publikasjon

Sats på forandring

Growth (HAVBRUK); Nanotechnology and New Materials (NANOMAT); Climate Change and its Impacts in Norway (NORKLIMA); ... Norge  HAVBRUK: Havbruk – en næring i vekst  NANOMAT: Nanoteknologi og nye materialer  NORKLIMA: Klimaendringer
  • Publikasjon

Work Programme - ELSA

programme in nanotechnology and new materials, NANOMAT analyzed relevant aspects of health, environment ... Technology and the Norwegian Board of Technology. The NANOMAT programme has funded ELSA research projects since