Gikk «all in» på velferdsteknologi for eldre da markedet endret seg

Et tilfeldig møte med kommunen ble øyeåpneren til et helt nytt marked innen velferdsteknologi. Nå skal Tromsø-bedriften sende Nattugla til utlandet.

Bilde av Tofteng som er grunnlegger av Nattugla
NATTUGLA: Hans Johan Tofteng er daglig leder i Easymeeting som har utviklet Nattugla som er en tjeneste som gjør det mulig for helsevesenet å gjennomføre digitale hjemmevisitter.

​At video var framtiden forstod Hans Johan Tofteng tidlig. Allerede i 1999 grunnla han firmaet Avikom, som var en av de første tilbyderne av videokonferanser i verden. Senere byttet Avikom navn til Easymeeting.

– Så kom Skype, Teams og Zoom. Vi så jo at vi ikke hadde de samme markedskreftene som de har, forteller Tofteng.

Ble til ved en tilfeldighet

Bedriften måtte omstille seg. Spørsmålet ble hvordan de kunne bruke kunnskapen de hadde skaffet seg med videokonferanser til å utvikle nye produkter og tjenester. Svaret kom under et møte med Harstad kommune.

– Mot slutten av møtet nevnte de tilfeldigvis at de hadde to pleiere som skulle skrive en fagoppgave om digital visitt. De lurte på om vi hadde noen kameraer de kunne låne, sier han.

Det hadde de, og da Easymeeting begynte å undersøke, fant de ut at det ikke fantes kameraer på markedet som oppfylte kravene til helsevesenet.

– Det måtte være enkelt å bruke, det måtte være enkelt å installere og det måtte ha høy sikkerhet, forklarer Tofteng.

Ringte og ville ha nattesøvnen tilbake

På kort tid "snekret" de sammen en prototype basert på ryggekameraet til en lastebil knyttet opp mot en mobiltelefon. Alt sammen ble plassert inni et 3d-printet plastdeksel, og så ble prototypene installert hjemme hos eldre i Harstad.

– Til å begynne med var deltakerne skeptiske. Men da eksperimentet var over, ringte flere av deltakerne og ville ha nattesøvnen tilbake, forteller Tofteng og legger til.

– Da skjønte vi at vi var inne på noe. Her var det et behov der vi kunne bruke vår kompetanse.     

Med det var produktet som senere skulle få navnet Nattugla født.

Digital velferdsteknologi for eldre

Det viste seg at kamera installert hjemme hos pleietrengende eldre har store fordeler.

– De eldre slapp å bli vekket midt på natten av pleiere som kom innom for å kontrollere. I stedet kunne dette nå skje digitalt, forklarer bedriftlederen.

Det gir langt bedre søvnkvalitet hos de eldre, og betyr samtidig at hjemmesykepleierne sparer mye tid ved at de slipper å kjøre rundt, men i stedet kan rykke ut når kameraet blir aktivert.

Prototypen har siden blitt utviklet med kunstig intelligens og datasyn for å analysere fall og bevegelser. Videre har Easymeeting arbeidet med brukergrensesnittet og it-sikkerhet for å gjøre produktet så enkelt og sikkert å bruke som mulig.

– Lyd og bilde sendes nå direkte som en strøm til pleierens mobiltelefon og blir ikke lagret. Spesialtutviklet teknologi sikrer dessuten anonymisering av bildet, forklarer gründeren av Nattugla.

Bilde som viser nattugla på soverommet til en eldre person
NATTESØVN: Nattugla gjør at de eldre slipper å bli vekket midt på natten av pleiere som kom innom. I stedet kan dette nå skje digitalt via kamera.

SkatteFunn en viktig støttespiller

I utviklingsarbeidet har støtte fra SkatteFunn og andre deler av virkemiddelapparatet vært viktig.      

– Ikke bare økonomisk, men også for å få andre investorer med på laget. Det å være godkjent av SkatteFunn er et tegn på kvalitet, sier Tofteng.

Til å begynne med brukte de eksterne konsulenter til å utforme SkatteFunn-søknaden, men senere har de begynt å gjøre søke-jobben på egenhånd.

–  Det skjer at søknaden kommer i retur. Men vi har lært at du ikke skal være redd for å ringe Forskningsrådet og snakke med rådgiverne der.

Han forteller videre at dette har ført til gode diskusjoner, og at det har hjulpet Easymeeting med å strukturere idéer og få ting ned på papiret. Etter hvert har bedriften utviklet gode rutiner på timeførsel og rapportering til SkatteFunn.

Velferdsteknologi made in Norway

Nylig har firmaet fått på plass en avtale verdt 80 millioner kroner, og Easymeeting har begynt å se på eksport av Nattugla til utlandet.

– Ute i Europa merker jeg at Norge har ry på seg for å være flink på personvern. Vi har et helsevesen som tar personvern på alvor, forteller Tofteng.

Siden personvernreglene er de samme for hele EU/EØS, mener han at dette er et stort konkurransefortrinn for norske selskaper som skal ut på det europeiske markedet.

–  Det er ikke bare i Norge at eldrebølgen kommer. Det er det samme overalt i Europa. Flere burde gjøre som Harstad kommune, der helsetjenesten gikk sammen med et privat selskap for å finne løsninger. Her ligger det en enorm innovasjonskraft og store muligheter, sier Tofteng.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 23.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.