Varig Technologies AS - Ny programvare for en mer bærekraftig bygg- og eiendomsbransje

Store næringsbygg har til sammen et enormt energiforbruk og representerer store klimagassutslipp. Nå utvikler det norske proptech-selskapet Varig Technologies en ny programvare som skal redusere miljøavtrykket til bygg- og eiendomsbransjen.

Programvaren skal brukes i en tjeneste som kan gi innsikt i det konkrete miljøavtrykket til bygget du eier eller jobber i. Sluttmålet er at alle som har med et bygg å gjøre skal forstå hva som skal til for at det skal bli mest mulig bærekraftig, enten du er eier, leietaker eller bruker av bygningen.

Utviklingsarbeidet i SkatteFUNN-prosjektet har hovedsakelig dreid seg om å bygge opp ulike datamodeller for CO2e-kalkulering sammen med databaser med aksjoner som tar utgangspunkt i dataene hvert enkelt bygg genererer. Bedriften har også bygget et mottakssystem som skal vise det totale bildet av bygget du er i – det jevne forbruket.

 - Det er et veldig komplekst system, men vi deler opp dataene og visualiserer dem på en måte som alle kan forstå, sier dalig leder Renate Straume.

Det er viktig at tjenesten er enkel slik at flest mulig kan bruke den. Til nå har informasjonen som finnes i programvaren vært både fragmentert, ustrukturert og utilgjengelig. Når dataene samles og formidles i én brukervennlig tjeneste, vil det være mulig å gjøre bygg- og eiendomsbransjen bærekraftig.

- Vi jobber hele tiden med forskning og utvikling for å gjøre tjenesten så  god og nyttig som mulig. Vi mener at denne softwaren er helt nødvendig    for å få til en endring i bygg- og eiendomsbransjen, og det finnes ikke noe liknende fra før, forteller Straume.

Et stort bygg rommer mange mennesker, og det er viktig at bygget er et godt sted å være for de som befinner seg i dem, samtidig som det er miljøvennlig og gunstig for planeten.

- Vi er spente og håpefulle når det gjelder effekten av produktet vårt. Vi bør alle gjøre det vi kan for å bevare planeten vår. Stort eller smått – alle handlinger teller, avslutter Straume.

Programvaren lanseres i 2020, og Varig er allerede godt i gang med å ta imot kunder. Utviklingen av programvaren har fått godkjenning gjennom SkatteFUNN.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 08.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.