SkatteFUNN-midler har bidratt til eventyrlig vekst hos Nofitech

Å finne balansen mellom å prioritere kjernevirksomhet og forskning er ikke alltid like lett. Med støtte fra SkatteFUNN satser Nofitech på forskning og utvikling. Det har bidratt til de siste årenes mangedobling av ansatte og en enorm vekst i omsetning.

Nofitech har utviklet og solgt landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) for ørret og laks. (Foto: Nofitech)

– Folk må få bruke tid på det de jobber med til daglig, men samtidig må vi også se fremover. Balansen er ikke alltid så enkel, og da er det godt å ha noe å slå i bordet med og si at “dette er viktig, nå skal vi gjøre en innsats og det har vi faktisk fått støtte til”, sier Kari Johanne Kihle Attramadal, leder for forskning og utvikling i Nofitech.

Forskning og utvikling er nøkkelen til suksess

Nofitech har siden 2011 utviklet og solgt landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) for ørret og laks. RAS er lukkede og miljøvennlige produksjonssystem som utnytter vannkildene bedre enn tradisjonelle anlegg.

– Målet er å få en så stabil og gunstig vannkvalitet som mulig, selv om forholdene hele tiden endrer seg når fisken fôres, vokser og tas ut. Det resirkulerte vannet kommer ut som konsentrerte avfallsstrømmer, og det er viktig for Nofitech å utnytte de ressursene mer bærekraftig. Systemet til Nofitech er standardisert, noe som er unikt i bransjen, forteller Kari.

Satsingen på utvikling har virkelig båret frukter. I fjor kåret Impello Nofitech til vekstvinner for perioden 2019 – 2020, for en vekst i omsetning fra 14 til 145 millioner. Økning i antall prosjekter med leveranse til store oppdrettsselskaper, samt grundig og langsiktig arbeid med utvikling av konseptet er årsaken til den kraftige veksten.

SkatteFUNN gjør det enklere å jobbe med innovasjon

Til daglig har Kari ansvar for opplæring, forskning og utvikling. Hennes jobb er å se fremover. Hva kan Nofitech gjøre for å ligge i front, og hvordan kan systemene forbedres? Hvordan utnytte potensialet som de ser at er der, og samtidig få et mindre fotavtrykk? Dette er problemstillinger hun jobber med. Siden ingen har klart å utnytte hele potensialet før, var det innlysende for henne å søke støtte fra SkatteFUNN-ordningen.

RAS er et lukket og miljøvennlig produksjonssystem som utnytter vannkildene bedre enn tradisjonelle anlegg.

– Bygging og levering av anlegg er det viktigste vi gjør, og derfor prioriteres ikke alltid forskning og innovasjon i første rekke. Støtten fra SkatteFUNN har gjort at forskning er noe vi satser på, og noe vi faktisk får penger tilbake for å jobbe med. Det gjør det enklere å argumentere for hvorfor vi skal bruke tid på det, og ikke bare levere produkter, som tross alt er det viktigste vi gjør, sier Kari.

Lavterskel tilbud for alle bedrifter og bransjer

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som utvikler innovative varer eller tjenester. Formålet er å motivere bedrifter som skaffer seg ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

Kari roser den raske prosessen.

– Ordningen er tilgjengelig og fleksibel, og det er enkelt å søke selv om du endrer retning underveis. At midlene kommer raskt er en stor fordel om du ønsker å ligge i forkant av konkurrentene dine, og samtidig jobbe med utvikling. Industrien beveger seg raskere enn forskningsinstitusjonene, og plutselig risikerer du at støtten kommer for sent, fordi du er videre i prosessen, sier Kari.

SkatteFUNN betyr mye

I 2021 ble Nofitech delvis kjøpt opp av eierfondet Summa. Kari mener at støtten fra SkatteFUNN hadde en positiv effekt på oppkjøpet. Med årlig støtte kunne Nofitech vise til langsiktige mål, fremgang og evnen til å rapportere. Støtten ble et kvalitetsstempel for dem.

– I oppkjøpsprosessen kunne jeg vise til en vanvittig bra portefølje med systematisk og målrettet fremgang. Støtten fra SkatteFUNN beroliget investorene, og viste dem at vi hadde kontroll og at vi gjorde det som trengtes for å ligge i forkant av konkurrentene. Investorer ser at du har et målrettet og langsiktig program, og at du satser på innovasjon, sier Kari.

Støtten bidrar til verdifullt samarbeid

SkatteFUNN har også bidratt til at de ansatte jobber sammen internt på tvers av avdelinger. Utvikling er et komplekst fagfelt, og Kari trenger hjelp fra flere kolleger.

– For å klare å knytte sammen ingeniører, biologer, automasjonsavdelingen og de på support, så må man sitte sammen. Man må ta seg tid til å faktisk sette seg ned og ha fysiske fagmøter. SkatteFUNN prosjektet har gjort det enklere å samle gjengen for å tenke, fordi støtten gjør at det blir prioritert, sier Kari.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juli 2024, kl. 00.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.