Safedesign - Alternativ til stillas

Safedesign er en start-up som jobber med å utvikle et alternativ til tradisjonelle stillas for takarbeid på bygninger. De er godt i gang med utviklingen av sikkerhetssystemet Roofbarrier som gjør det enklere og raskere å sikre personer som jobber på tak. Systemet baserer seg på sikring på selve taket det skal jobbes på, istedenfor å bygge et stillas hele veien rundt slik bransjestandard er i dag. Roofbarrier skal ha egenskaper som er etterspurt fra brukere og fremtidige kunder innen solcelleinstallasjon og annet takarbeid.

I utviklingsprosjektet skal bedriften gjøre prøvinger, som gir dem målbare resultater for materialvalg, struktur, festemateriell og produksjon.

Det største usikkerhetsmomentet ligger i første fase av prosjektet der utprøvingen skal gjøres i laboratorie. Her har Safedesign lagt opp et testløp som gjøres i samarbeid med Sintef. Alle deler av produktet skal testes (i laboratorie) og endres fortløpende.

Siden Roofbarrier skal festes til bærende struktur i bygg, og all lasten som påføres produktet skal føres ned i bygget, blir det en utfordring få fordelt slaglasten utover. Og å få fordelt den på en måte som begrenser lasten i festet til byggets struktur. Flere materialer som tre, betong, teglstein og metall og mange former for festeanordninger må prøves ut. De forbereder seg her med å ha tilgjengelig forskjellig type festemateriell, flere punkter for innfesting og mulighet til å sette inn demping i strukturen.

I laboratorietestingen skal takbarrieren også påføres ulike typer belastning, og her er det vanskelig å beregne seg frem til resultatet. Derfor er testing i lab helt nødvendig.

Med det nye produktet ser bedriften en mulighet for store besparelser innen takarbeid. Spesielt der hvor det er høyt opp til tak-kant og med ulendt terreng på bakken nedenfor taket. På større boligprosjekter vil det bli en fordel for beboere som unngår å bli “pakket inn” i stillas så lenge jobben pågår. Roofbarrier er også fleksibelt i bruk og det kan brukes i sammen stillas på områder hvor stillas er krevende å montere.

Målet med prosjektet er å sitte igjen med et produkt som reduserer faren for fallulykker ved takarbeid og dessuten reduserer tid og kostnader i byggeprosjekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 07.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.