Eksempler på prosjekter vi har støttet

Hadde riktig prosjekt på riktig sted til riktig tid

Stayer-evne sikret Horisont 2020-finansiering til et stort prosjekt for bedre beredskap for maritim aktivitet i nordområdene. Nord universitet lyktes ikke på første forsøk, men så slo de til.

 • Publisert
 • 28. mars 2019

Hadde riktig prosjekt på riktig sted til riktig tid

 • Publisert
 • 28. mars 2019

Stayer-evne sikret Horisont 2020-finansiering til et stort prosjekt for bedre beredskap for maritim aktivitet i nordområdene. Nord universitet lyktes ikke på første forsøk, men så slo de til.

Thorsten Hamann (t.h.) organiserer rekrutteringsprogrammet for MSCA IF ved NTNUs naturvitenskapelige fakultet sammen med Bjørn Steinar Tanem og Johanne Arff.

Bruker Horisont 2020 til å rekruttere utenlandske talenter

Finansiering fra Horisont 2020 er attraktivt. Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (MSCA IF) er en ordning flere og flere norske universiteter har begynt å benytte systematisk for å rekruttere unge utenlandske talenter. Innsatsen gir uttelling i form av et større antall MSCA-stipendiater.

 • Publisert
 • 22. februar 2019

Bruker Horisont 2020 til å rekruttere utenlandske talenter

 • Publisert
 • 22. februar 2019

Finansiering fra Horisont 2020 er attraktivt. Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (MSCA IF) er en ordning flere og flere norske universiteter har begynt å benytte systematisk for å rekruttere unge utenlandske talenter. Innsatsen gir uttelling i form av et større antall MSCA-stipendiater.

ERC-suksess for Vera Østensen og Johannes Elgvin

En oppskrift for ERC-suksess

I 2018 gikk fire ERC Starting Grant til forskere ved UiOs Samfunnsvitenskapelig fakultetet, to av dem ved Psykologisk institutt. Hvorfor lyktes de så godt?

 • Publisert
 • 22. februar 2019

En oppskrift for ERC-suksess

 • Publisert
 • 22. februar 2019

I 2018 gikk fire ERC Starting Grant til forskere ved UiOs Samfunnsvitenskapelig fakultetet, to av dem ved Psykologisk institutt. Hvorfor lyktes de så godt?

Vindparken på Raggovidda i Finnmark, blir en del av EU-prosjektet (Horisont 2020) HAEOLUS

- Det er bare å sette seg i førersetet og trøkke på

Nesten så langt nord du kan komme i Fastlands-Norge, vil EU prøve ut hvordan vindkraft kan brukes smartere til å produsere og lagre hydrogen. Hvordan klarte den lille kommunen Berlevåg å sikre Finnmark et EU-prosjekt til 50 millioner kroner?

 • Publisert
 • 21. februar 2019

- Det er bare å sette seg i førersetet og trøkke på

 • Publisert
 • 21. februar 2019

Nesten så langt nord du kan komme i Fastlands-Norge, vil EU prøve ut hvordan vindkraft kan brukes smartere til å produsere og lagre hydrogen. Hvordan klarte den lille kommunen Berlevåg å sikre Finnmark et EU-prosjekt til 50 millioner kroner?

Deltagerne i TROPICO-prosjektet. Julia Fleischer, ved siden av Lise Rykkja som er koordinator

- Finn riktig utlysning og de riktige partnerne

Universitetet i Bergen leder et EU-finansiert prosjekt som skal undersøke hvordan offentlig forvaltning og tjenester fungerer i ulike land og hvordan de endres og utvikles i digitaliseringens tidsalder. Til dette har UiB med seg 11 prosjektpartnere som har fått nærmere 50 millioner kroner til arbeidet fra EUs rammeprogram Horisont 2020.

 • Publisert
 • 21. februar 2019

- Finn riktig utlysning og de riktige partnerne

 • Publisert
 • 21. februar 2019

Universitetet i Bergen leder et EU-finansiert prosjekt som skal undersøke hvordan offentlig forvaltning og tjenester fungerer i ulike land og hvordan de endres og utvikles i digitaliseringens tidsalder. Til dette har UiB med seg 11 prosjektpartnere som har fått nærmere 50 millioner kroner til arbeidet fra EUs rammeprogram Horisont 2020.

Professor Thomas Arnesen forsker på en prosess i cellene kalt N-terminal acetylering med ERC-milder

Banebrytende forskning ble belønnet

Thomas Arnesen lyktes i å få ERC Consolidator Grant etter å ha sendt fem søknader til ERC. Det var en nyttig læreprosess, sier han.

 • Publisert
 • 20. februar 2019

Banebrytende forskning ble belønnet

 • Publisert
 • 20. februar 2019

Thomas Arnesen lyktes i å få ERC Consolidator Grant etter å ha sendt fem søknader til ERC. Det var en nyttig læreprosess, sier han.

Dr. Andreas Stohl fikk støtte fra ERC Advanced Grants-ordningen. (Foto: NILU)

- Du må ha en CV og idé utenom det vanlige

Det er ikke mange som blir tildelt ERC Advanced Grant. Du må være blant de beste av de beste europeiske forskerne. Andreas Stohl ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) er en av dem. Han lyktes på andre forsøk.

 • Publisert
 • 20. februar 2019

- Du må ha en CV og idé utenom det vanlige

 • Publisert
 • 20. februar 2019

Det er ikke mange som blir tildelt ERC Advanced Grant. Du må være blant de beste av de beste europeiske forskerne. Andreas Stohl ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) er en av dem. Han lyktes på andre forsøk.

- Horisont 2020-kurs ga meg fundamentet

For to år siden var Horisont 2020 ukjent for Nhien Nguyen ved Nordlandsforskning. Nå er hun prosjektleder for et EU-prosjekt, leder av en arbeidspakke i et annet og deltar som forsker i et tredje.

 • Publisert
 • 20. februar 2019

- Horisont 2020-kurs ga meg fundamentet

 • Publisert
 • 20. februar 2019

For to år siden var Horisont 2020 ukjent for Nhien Nguyen ved Nordlandsforskning. Nå er hun prosjektleder for et EU-prosjekt, leder av en arbeidspakke i et annet og deltar som forsker i et tredje.

Jill Walker Rettberg

- Behøver ikke perfekt CV for å søke ERC

Jill Walker Rettberg har fått to millioner euro fra Det europeiske forskningsrådet ERC for å forske på hvordan vi oppfatter oss selv og verden rundt oss gjennom ny teknologi. Hun er glad for at hun ikke ventet med å søke ERC til alle hullene i CV-en var dekket.

 • Publisert
 • 18. februar 2019

- Behøver ikke perfekt CV for å søke ERC

 • Publisert
 • 18. februar 2019

Jill Walker Rettberg har fått to millioner euro fra Det europeiske forskningsrådet ERC for å forske på hvordan vi oppfatter oss selv og verden rundt oss gjennom ny teknologi. Hun er glad for at hun ikke ventet med å søke ERC til alle hullene i CV-en var dekket.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 22.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.