Hvem kan søke?

Vi investerer i bedrifter, virksomheter i offentlig sektor, forskningsorganisasjoner og andre samfunnsaktører i Norge som sammen kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling til ferdige løsninger.

Når kan du søke?

Ny utlysning av forprosjektmidler forventes publisert i mai 2022 med søknadsfrist i begynnelsen av september 2022.

Logoene til samarbeidspartnerne: KS, Forskningsrådet, SIVA, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 20.08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.