Søknadsfrister

Forskningsrådet har fem hovedsøknadsfrister i året og en del ordninger uten søknadsfrist. Noen utlysinger har løpende søknadsfrist, der søknadene behandles fortløpende.

Hovedsøknadsfrister 2020 Søknadstyper med lenke til utlysningene
12. februar Flere søknadstyper, vennligst se utlysningslista
25. mai Forskerprosjekt og Koordinerings- og støtteaktivitet
2. september Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
16. september Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, Før-kommersielle anskaffelser, Pilot-T, Pilot-E
18. november Forskningsinfrastruktur (mer info kommer)

 

Hovedsøknadsfrister er kl. 13.00 (CET/CEST) med unntak for Forskerprosjekt og Koordinerings- og støtteaktivitet med søknadsfrist kl 11.00

Hovedsøknadsfrister 2021 Søknadstype
10. februar Forskerprosjekt, alle typer
17. februar Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, alle typer
17. mars  
12. mai  
15. september  
20. oktober  
24. november  

Tidsfrist for alle datoene i 2021 er kl. 13.

Forskningsrådets søknadsfrister er absolutte. Ved søknadsfristens utløp stenges søknadsmottaket automatisk. Det er søkers ansvar å ha levert søknaden innen fristen.  Det er ikke anledning til å sende inn en søknad etter fristens utløp, og heller ikke å gjøre endringer i søknaden eller å komme med tilleggsopplysninger.