Søknadsfrister

Forskningsrådet har seks hovedsøknadsfrister i året. I tillegg har vi noen utlysninger med løpende søknadsmottak uten fast frist.

Se alle våre aktuelle utlysninger med løpende frist. 

Hovedsøknadsfrister 2022

Frister er kl. 13.00 samme dag.

Søknadsfrist

Søknadstype/utlysning
2. februar

Forskerprosjekt

9. februar

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

16. mars

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen

25. mai

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen

21. september

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen (flere vil komme)

16. november

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen (kommer)

Hovedsøknadsfrister 2023

Frister er kl. 13.00 samme dag.

Søknadsfrist

Søknadstype/utlysning
8. februar

Forskerprosjekt (kommer)

15. februar

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (kommer)

15. mars

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen (kommer)

24. mai

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen (kommer)

13. september

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen (kommer)

15. november

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen (kommer)

Våre søknadsfrister er absolutte. Ved søknadsfristens utløp stenges søknadsmottaket automatisk. Det er søkers ansvar å ha levert søknaden innen fristen. Det er ikke anledning til å sende inn en søknad etter fristens utløp, og heller ikke å gjøre endringer i søknaden eller å komme med tilleggsopplysninger. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 08.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.