Søknadsfrister

Forskningsrådet har fem hovedsøknadsfrister i året og en del ordninger uten søknadsfrist. Noen utlysinger har løpende søknadsfrist, der søknadene behandles fortløpende.

 

Hovedsøknadsfrister 2020 Søknadstyper med lenke til utlysningene
12. februar Flere søknadstyper, vennligst se utlysningslista
20. mai Forskerprosjekt og Koordinerings- og støtteaktivitet
2. september Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
16. september Innovasjonsprosjekt
18. november Forskningsinfrastruktur (mer info kommer)

 

Alle hovedsøknadsfrister er kl. 13.00 (CET/CEST).   

Forskningsrådets søknadsfrister er absolutte. Ved søknadsfristens utløp stenges søknadsmottaket automatisk. Det er søkers ansvar å ha levert søknaden innen fristen.  Det er ikke anledning til å sende inn en søknad etter fristens utløp, og heller ikke å gjøre endringer i søknaden eller å komme med tilleggsopplysninger.