Søknadsfrister

Forskningsrådet har noen hovedsøknadsfrister i året. Noen utlysinger har i tillegg løpende søknadsfrist, der søknadene behandles fortløpende.

Se alle utlysninger med løpende frist. For eksempel er Innovasjonsprosjekt i næringslivet og SkatteFUNN noen av utlysningene våre som har løpende søknadsfrist. 

Hovedsøknadsfrister 2022

Hovedsøknadsfrister er kl. 13.00.

Søknadsfrist

Søknadstype/utlysning
2. februar

Forskerprosjekt

9. februar

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

16. mars

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen.

25. mai

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen (kommer).

21. september

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen (kommer).

16. november

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen (kommer).

Forskningsrådets søknadsfrister er absolutte. Ved søknadsfristens utløp stenges søknadsmottaket automatisk. Det er søkers ansvar å ha levert søknaden innen fristen. Det er ikke anledning til å sende inn en søknad etter fristens utløp, og heller ikke å gjøre endringer i søknaden eller å komme med tilleggsopplysninger. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 23.30 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.