Søknadsfrister

Forskningsrådet har noen hovedsøknadsfrister i året. Noen utlysinger har i tillegg løpende søknadsfrist, der søknadene behandles fortløpende.

Se alle utlysninger med løpende frist. For eksempel er Innovasjonsprosjekt i næringslivet er en av utlysningene våre som har løpende søknadsfrist. 

Hovedsøknadsfrister 2021

Hovedsøknadsfrister er kl. 13.00.

Søknadsfrist

Søknadstype/utlysning
10. februar Forskerprosjekt, alle typer
17. februar Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, alle typer
17. mars

Flere søknadstyper:

Senter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Senterordning)

Studententreprenørskap (Kommersialiseringsprosjekt)

Styrke barn og unges digitale kompetanse og forståelse av digital teknologi (Koordinerings- og støtteaktivitet)

12. mai

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen.

15. september

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen.

20. oktober Senter for fremragende forskning – SFF V – Trinn 2 (kun for inviterte søkere som er videre fra trinn 1)
24. november Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen.

Forskningsrådets søknadsfrister er absolutte. Ved søknadsfristens utløp stenges søknadsmottaket automatisk. Det er søkers ansvar å ha levert søknaden innen fristen. Det er ikke anledning til å sende inn en søknad etter fristens utløp, og heller ikke å gjøre endringer i søknaden eller å komme med tilleggsopplysninger. 

Søknadsfristene for 2022 

Tidspunkt for søknadsfristene er kl. 13.00.