Søknadsfrister

Vi har seks hovedsøknadsfrister i året. I tillegg har vi noen utlysninger med løpende søknadsmottak uten fast frist.

Se alle våre aktuelle utlysninger med løpende frist. 

Hovedsøknadsfrister 2023

Fristen er kl. 13.00 samme dag.

Søknadsfrist

Søknadstype/utlysning
8. februar

Forskerprosjekt (tre "tematiske" utlysninger)

15. februar

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (to utlysninger)

15. mars

Flere søknadstyper, inkludert Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO), se alle utlysningene til fristen

24. mai

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen (kommer)

13. september

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen (kommer)

15. november

Flere søknadstyper, se alle utlysningene til fristen (kommer)

Våre søknadsfrister er absolutte. Ved søknadsfristens utløp stenges søknadsmottaket automatisk. Det er søkers ansvar å ha levert søknaden innen fristen. Det er ikke anledning til å sende inn en søknad etter fristens utløp, og heller ikke å gjøre endringer i søknaden eller å komme med tilleggsopplysninger. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 05.03 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.