Søknadsfrister

Forskningsrådet har fire hovedsøknadsfrister i året og en del ordninger uten søknadsfrist. Noen utlysinger har løpende søknadsfrist, der søknadene behandles fortløpende.

Hovedsøknadsfrister 2019

Dato Søknadstyper som lyses ut
13. februar  
10. april Forskerprosjekt, Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
4. september Kompetanseprosjekt for næringslivet
25. september Innovasjonsprosjekt (næringsliv og offentlig sektor), Kommersialiseringsprosjekt,
Demonstrasjonsprosjekt, Pilot-E og Pilot-T, Forskningssenter (SFI), Koordinerings- og støttetiltak
20. november  Flere søknadstyper, vennligst se utlysningslista

Hovedsøknadsfrister 2020

Dato Søknadstyper som lyses ut
12. februar Flere søknadstyper, vennligst se utlysningslista
6. mai Forskerprosjekt
16. september Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, Innovasjonsprosjekt
18. november Flere søknadstyper, vennligst se utlysningslista

Alle hovedsøknadsfrister er kl. 13.00 (CET/CEST).   

Forskningsrådets søknadsfrister er absolutte. Ved søknadsfristens utløp stenges søknadsmottaket automatisk. Det er søkers ansvar å ha levert søknaden innen fristen.  Det er ikke anledning til å sende inn en søknad etter fristens utløp, og heller ikke å gjøre endringer i søknaden eller å komme med tilleggsopplysninger.