Søknadsfrister

Forskningsrådet har noen hovedsøknadsfrister i året og en del ordninger uten søknadsfrist. Noen utlysinger har løpende søknadsfrist, der søknadene behandles fortløpende.

Hovedsøknadsfrister 2021

Hovedsøknadsfrister er kl. 13.00.

Søknadsfrist

Søknadstype
10. februar Forskerprosjekt, alle typer
17. februar Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, alle typer
17. mars

Flere søknadstyper:

Senter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Senterordning)

Studententreprenørskap (Kommersialiseringsprosjekt)

Styrke barn og unges digitale kompetanse og forståelse av digital teknologi (Koordinerings- og støtteaktivitet)

12. mai

Flere søknadstyper:

Forskningssenter for klinisk behandling (Senterordning)

Fellesutlysning med Brasil for forskning og teknologiutvikling i næringslivet (Internasjonale utlysninger)

Kinesisk-norsk forskningssamarbeid innenfor klimasystemer (Internasjonale utlysninger)

15. september

Flere søknadstyper:

Midler til Nasjonale forskerskoler (Koordinerings- og støtteaktivitet)

Forskningssenter for petroleum (Senterordning, se også den obligatoriske skisseutlysningen)

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (Innovasjonsprosjekt)

Sentre for fremragende forskning – SFF V – Trinn 2 (Senterordning, lenke kommer snart, kun for de som har gått videre fra trinn 1)

20. oktober Flere søknadstyper
24. november Flere søknadstyper

Forskningsrådets søknadsfrister er absolutte. Ved søknadsfristens utløp stenges søknadsmottaket automatisk. Det er søkers ansvar å ha levert søknaden innen fristen. Det er ikke anledning til å sende inn en søknad etter fristens utløp, og heller ikke å gjøre endringer i søknaden eller å komme med tilleggsopplysninger. 

Foreløpige søknadsfrister for 2022 

Tidspunkt for søknadsfristene er kl. 13.00. 

  • Første halvdel av februar 2022
    • Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt – endelige dato(er) fastsettes våren 2021
  • 16. mars: Flere søknadstyper
  • 25. mai: Flere søknadstyper
  • 21. september: Flere søknadstyper
  • 16. november: Flere søknadstyper