ble bevilget til sentrene i 2018

273 millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Liv Jorunn Jenssen

Marianne Nereng

SFI-I

SFI-I-sentrene er avsluttet.