ble bevilget til sentrene i 2022

437millioner kroner

Kontaktperson, SFI

Liv Jorunn Jenssen

    Nyskaping og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 06:19 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.