ble bevilget til sentrene i 2018

273 millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Liv Jorunn Jenssen

Marianne Nereng