Søknadsresultat for utlysning av SFF-V

Se hvilke søknader om Senter for fremragende forskning (SFF) som er innvilget og informasjon om hvordan søknadene har vært behandlet.

Utlysningen av Senter for fremragende forskning – SFF V – Trinn 2 hadde frist 20. oktober 2021. Bare de 36 som ble invitert til å videreutvikle sine søknader etter trinn 1 av utlysningen i juni 2021, kunne søke.

Bevilgningsutvalget vedtok 22. september 2022 å innvilge ni søknader om Senter for fremragende forskning – SFF-V. Se listen nedenfor.

Du som har søkt vil få beskjed i Mitt nettsted så snart som mulig. Samlet tilbakemelding til søkere i trinn 2 består av den endelige vurderingen fra fagpanelet og en kort tilbakemelding fra den vitenskapelige komiteen for trinn 2.

Om prosjektoppstart og budsjett for utlysningen

Forskningsrådet legger opp til at første utbetaling til prosjekter med tildeling i 2022, blir 1. juli 2023.

Styret har vedtatt å redusere tildelingsrammene i august/september 2022 med 20 % for alle budsjettformål med full finansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 2023. Dette omfatter også SFF.

Les referat fra møtet i Forskningsrådets styre 8. juni 2022

Innvilgede søknader om Senter for fremragende forskning – SFF V

Les pressemelding

Informasjon om tildelingen:

 • Utlyst beløp: 1 750 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 1 400 000 000 kroner
 • Tildelt beløp per søknad: Inntil 155 500 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 6 349 709 000 kroner*
 • Behandlede søknader: 36*
 • Innvilgede søknader: 9
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader*: 69 % har kvinnelig senterleder i minst halve senterperioden, 22 % har kvinnelig senterleder i hele senterperioden.
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: Alle søknadene har kvinnelig senterleder i minst halve senterperioden, og to av sentrene har kvinnelig senterleder hele senterperioden.

* Gjelder trinn 2 av utlysningen. Se informasjon om trinn 1 her.

Innvilgede søknader:

CAC – Centre for Algorithms in the Cortex 

 • Vertsinstitusjon: Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet
 • Senterleder: May-Britt Moser

Center for Digital Narrative 

 • Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
 • Samarbeidspartnere: University of Illinios at Chicago
 • Senterledere: Scott Rettberg og Jill Walker Rettberg

BCEPS+ - Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health

 • Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
 • Samarbeidspartnere: University of Pennsylvania, University of Washington og Makerere University
 • Senterledere: Ole Frithjof Norheim og Guri Rørtveit

CREATE - Centre for Research on Equality in Education    

 • Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
 • Senterledere: Sigrid Blömeke og Henrik Daae Zachrisson

Centre for Planetary Habitability

 • Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
 • Senterledere: Trond Torsvik og Stephanie Werner

Integreat - The Norwegian centre for knowledge-driven machine learning

 • Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
 • Samarbeidspartnere: Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, Norsk Regnesentral
 • Senterledere: Arnoldo Frigessi og Ingrid Glad

Centre for Embryology and Healthy Development

 • Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
 • Samarbeidspartnere: Høgskolen i Innlandet og Oslo Universitetssykehus
 • Senterledere: Arne Klungland og Lorena Arranz

Precision Immunotherapy Alliance 

 • Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
 • Samarbeidspartnere: Oslo Universitetssykehus
 • Senterledere: Karl-Johan Malmberg og Johanna Olweus

Centre for ice, Cryosphere, Carbon and Climate – iC3

 • Vertsinstitusjon: Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet
 • Samarbeidspartnere: NORCE, Norsk Polarinstitutt
 • Senterledere: Jemma Wadham og Monica Winsborrow

Se pressemeldingen for å lese mer om hvert enkelt prosjekt

Vitenskapelig komité for SFF-V, trinn 2

Hver søknad ble først vurdert av et eget panel med tre fageksperter på fagområdet til søknaden. Den vitenskapelige komiteens oppgave er å sammenligne søknadene. Først leser og vurderer de alle søknadene. Så leser de vurderingene fra fagpanelene og søkers kommentar til disse. Fagpanelenes vurdering og karakterer er gitt av eksperter som kun har lest én søknad. Fagpanelene har ikke kunnet sammenligne nivået i søknaden med nivået i de andre søknadene. Komiteen kan derfor rangere søknader høyere eller lavere enn det karakteren fra fagpanelet skulle tilsi.

Komiteen hadde ni medlemmer med bred forskningserfaring på høyt internasjonalt nivå og erfaring fra ledelse av større forskningsaktiviteter. Tre komitemedlemmer har bakgrunn fra humaniora og samfunnsvitenskap, tre fra livsvitenskap og tre fra naturvitenskap og teknologi.

Medlemmene i komiteen:

 • Professor Yvonne Rydin, University College London, UCL, Storbritannia (leder)
 • Professor Frank Schimmelfennig, ETH, Sveits
 • Professor Robert Schneider, Helmholtz Zentrum München German Research Center for Environmental Health, Tyskland
 • Professor Diana Eccles, University of Southampton, Storbritannia
 • Professor Clivia M. Sotomayor Torres, Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2), Spania
 • Professor Gideon Mark Henderson, University of Oxford, Storbritannia
 • Professor Andrew Thompson, University of Oxford, Storbritannia
 • Professor Bernhard Nebel, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tyskland
 • Professor Katie Field, The University of Sheffield, Storbritannia

Ingen av medlemmene har fast stilling i Norge. Ingen av medlemmene har vært involvert i den vitenskapelige komiteen i trinn 1 eller fagpanelene som er opprettet for hver av søknadene i trinn 2. SFF søknadsbehandlingen følger de samme habilitetsreglene som annen søknadsbehandling i Forskningsrådet.

Bevilgningsutvalget

Et bevilgningsutvalg nedsatt av Forskningsrådet har ansvaret for å vedta bevilgningen. Utvalget vurderer om søknadsbehandlingen har vært gjennomført i tråd med utlysningsteksten. Så avgjør de hvor mange søknader som skal innvilges. Vedtaket gjøres i henhold til rangeringen fra den vitenskapelige komiteen for trinn 2 og rammen for utlysningen fastsatt av Forskningsrådets styre 8. juni 2022.

Bevilgningsutvalgets medlemmer:

 • Professor Eva Sørensen ved University College London (leder).
 • Professor Matz Dahlberg ved Uppsala Universitet.
 • Geir Mork, Gyldendal ASA.
 • Professor emeritus Rune Toftgård ved Karolinska institutet (KI).
 • Professor emeritus Niels Jørgen Olesen ved Danmarks Tekniske Universitet (Institute for Akvatiske Ressourcer).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. februar 2024, 22:44 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.