Vitenskapelig komité for SFF-V, trinn 2

Den vitenskapelige komiteen for trinn 2 har ansvaret for å sammenlikne søknadene og velge ut de beste.

Komiteen har ni medlemmer med bred forskningserfaring på høyt internasjonalt nivå og erfaring fra ledelse av større forskningsaktiviteter. Tre komitemedlemmer har bakgrunn fra humaniora og samfunnsvitenskap, tre fra livsvitenskap og tre fra naturvitenskap og teknologi.

Ingen av medlemmene har fast stilling i Norge. Ingen av medlemmene har vært involvert i den vitenskapelige komiteen i trinn 1 eller fagpanelene som er opprettet for hver av søknadene i trinn 2. SFF-søknadsbehandlingen følger de samme habilitetsreglene som all annen søknadsbehandling i Forskningsrådet.

Les mer i utlysningen om hvordan den vitenskapelige komiteen behandler søknadene.

Medlemmene i komiteen

  • Professor Frank Schimmelfennig, ETH, Sveits
  • Professor Yvonne Rydin, University College London, UCL, Storbritannia
  • Professor Robert Schneider, Helmholtz Zentrum München German Research Center for Environmental Health, Tyskland
  • Professor Diana Eccles, University of Southampton, Storbritannia
  • Professor Clivia M. Sotomayor Torres, Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2), Spania
  • Professor Gideon Mark Henderson, University of Oxford, Storbritannia
  • Professor Andrew Thompson, University of Oxford, Storbritannia
  • Professor Bernhard Nebel, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tyskland
  • Professor Katie Field, The University of Sheffield, Storbritannia

Se også den vitenskapelige komiteen for SFF-V, trinn 1.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 04:17 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.