SFF-VI

Neste utlysning av SFF er planlagt å komme i 2025 og med tildeling mot slutten av 2027. 

Foreløpig plan for prosessen: 

 • Åpent informasjonsmøte om utlysningen 5. juni 2024
 • Planlagt utlysning vil bli lagt ut på nettsidene tidlig i 2025, med tentativ frist og ev. annen informasjon
 • Søker-webinarer vil gjennomføres når utlysningen åpnes
 • Det vil bli en to-trinns søknadsprosess (som tidligere)
 • Første trinn av utlysningen blir aktiv etter sommeren 2025 med søknadsfrist mot slutten av 2025
 • Vi planlegger å invitere tre ganger så mange søknader som vi har midler til å finansiere, videre til trinn 2
 • Søknadsfrist til Trinn 2 vil være høsten 2026
 • Tildeling mot slutten av 2027 

Flere detaljer vil komme fram til utlysningen åpner, og vi tar forbehold om at det kan bli endringer.

ble tildelt til sentrene i 2023

308millioner kroner

Kontakt:

Kjell Emil Naas

  Banebrytende forskning

Kaja Kvaale

  Banebrytende forskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 20.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.