SFF-VI

Neste utlysning av SFF er planlagt å komme i 2025 og med tildeling mot slutten av 2027. 

Foreløpig plan for prosessen: 

 • Åpent informasjonsmøte om utlysningen våren 2024
 • Planlagt utlysning vil bli lagt ut på nettsidene tidlig i 2025, med tentativ frist og ev. annen informasjon
 • Søker-webinarer vil gjennomføres når utlysningen åpnes
 • Det vil bli en to-trinns søknadsprosess (som tidligere)
 • Første trinn av utlysningen blir aktiv etter sommeren 2025 med søknadsfrist mot slutten av 2025
 • Vi planlegger å invitere tre ganger så mange søknader som vi har midler til å finansiere, videre til trinn 2
 • Søknadsfrist til Trinn 2 vil være høsten 2026
 • Tildeling mot slutten av 2027 

Flere detaljer vil komme fram til utlysningen åpner, og vi tar forbehold om at det kan bli endringer.

ble tildelt til sentrene i 2022

338millioner kroner

Kontakt:

Kjell Emil Naas

  Banebrytende forskning

Kaja Kvaale

  Banebrytende forskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. februar 2024, 17:24 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.