Offentlig sektor-ph.d.

Arbeidsgivere i offentlig sektor kan søke ordningen Offentlig sektor-ph.d. for ansatt som skal gjennomføre et doktorgradsprosjekt.

Prosjektet skal være relevant for virksomhetens ansvarsområde og bygge kunnskap og kompetanse som er relevant og anvendbar for den offentlige virksomheten.

Les: Søk om doktorgrad i digital sikkerhet

Hvem kan søke?

Det er den offentlige virksomheten som er søker og prosjektansvarlig i et Offentlig sektor-ph.d.-prosjekt. Kandidatene må være fast ansatt i den offentlige virksomheten, og doktorgraden skal gjennomføres over tre eller fire år.

Tre parter må samarbeide

Et Offentlig sektor-ph.d.-prosjekt er et samarbeid mellom tre parter: den offentlige virksomheten, et gradsgivende universitet eller høgskole og kandidaten. 

Det er med andre ord minst tre parter som nyter godt av et Offentlig sektor-ph.d.-prosjekt:

  • Den offentlige virksomheten mottar finansiell støtte til et doktorgradsprosjekt som kan gå i dybden på en problemstilling som er relevant for virksomhetens ansvarsområde.

    Virksomheten får kompetanse tilpasset egne rammer og behov. Et Offentlig sektor-ph.d.-prosjekt gir også virksomheten mulighet til å etablere eller videreutvikle et verdifullt samarbeid med relevante fagmiljøer i akademia.

  • Kandidaten får en doktorgrad og en forskerutdanning tilpasset sentrale problemstillinger innenfor sitt arbeidsfelt i offentlig sektor. Kandidaten får anledning til å gå i dybden på relevante problemstillinger og bidra til å videreutvikle virksomheten.

    Offentlig sektor-ph.d.-ordningen støtter også kandidater som ønsker å tilbringe deler av prosjektet ved en utenlandsk forskningsinstitusjon.

  • Gradsgivende institusjon kan gjennom et Offentlig sektor-ph.d.-prosjekt få innsikt i relevante problemstillinger i offentlig sektor. Forskningsinstitusjonen kan etablere eller videreutvikle samarbeid med virksomheter i offentlig sektor som har relevans for deres forskning. Den gradsgivende institusjonen får motiverte ph.d.-kandidater med arbeidserfaring og kompetanse fra offentlig sektor.

Gode tips for et godt gjennomført prosjekt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 20.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.