Nærings-ph.d. - doktorgradsprosjekt i bedrift

Bedrifter som ønsker å styrke sin forskningskompetanse og -aktivitet kan søke om et doktorgradsprosjekt.

Søyler ved Univsersitetsplassen i Oslo Foto: Jonas Bendiksen

I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt og skal være relevant for bedriften.

En Nærings-ph.d. resulterer i konkrete forsknings- og utviklingsresultater som styrker virksomhetens kjernevirksomhet, produkter og/eller tjenester.

Den ansatte i bedriften får en forskerutdannelse med spesialkompetanse i bedriftens behov og utfordringer.

Samarbeidet med universitet eller høyskolen sikrer økt forskningskompetanse og -kunnskap for både kandidaten og bedriften som helhet.

Det er med andre ord minst tre parter som nyter godt av å starte et Nærings-ph.d.-prosjekt:

  • Bedriften mottar støtte til å styrke sin kjernevirksomhet, tjenester og produkter. Bedriften får bygget kompetanse i virksomheten innenfor egne rammer og behov.
    Nærings-ph.d. er også en fin mulighet til å starte eller opprettholde verdifulle samarbeid med akademia, og gir tilgang til forskningsorganisasjonenes kunnskap, kompetanse og infrastruktur.
  • Kandidaten får en doktorgrad og en forskerutdanning styrket av innsikt i næringslivets sentrale utfordringer, og forskerkompetansen til å løse disse. Gjennom prosjektet har kandidaten tilgang til uvurderlig næringslivskompetanse i egen bedrift og forskningsinstitusjonens ekspertise.

    Nærings-ph.d.-ordningen støtter også kandidater som ønsker å tilbringe deler av prosjektet ved en utenlandsk forskningsinstitusjon.

  • Gradsgivende institusjon kan gjennom et Nærings-ph.d.-prosjekt etablere eller videreutvikle et samarbeid med spennende bedrifter med unik ekspertise innenfor sitt fagfelt. Universiteter og høyskoler får ph.d.-kandidater med et næringslivsperspektiv og innsikt i næringslivets utfordringer og behov.


Det er viktig at dere sender inn en endringsmelding via Mitt Nettsted dersom det skulle oppstå endringer i prosjektet.

Gode tips for et godt gjennomført prosjekt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 02.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.