Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Forskerskole

Forskerskoler med finansiering fra 2022

Nye forskerskoler som får bevilgning fra 2021-utlysningen:

 • Norwegian Research School for Early Childhood Education (NORCHILD)
 • PROFRES 2.0 The Interdisciplinary, Interprofessional and Practice-Near Research School: Shaping Future Welfare
 • HySchool - Norwegian research school on the use of hydrogen and hydrogen-based fuels as energy carriers in industry and society
 • Norwegian Research School of Social Work and Child Welfare
 • Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education
 • Research School for Training the Next Generation of Micro- and Nanotechnology Researchers in Norway (TNNN)
 • NORA Norwegian AI Research School
 • Industrial Research School in Complex Systems
 • Photosynthetic Eukaryotes: From Fundamentals to Applications in Biology, Bioproduction and Biotechnology
 • Research school in Nutrition
 • Empowered Futures: A Global Research School Navigating the Social and Environmental Controversies of Low-Carbon Energy Transitions
 • The Norwegian Research School on Digitalization, Culture and Society (DIGIT)
Les om nye forskerskoler

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 13.29 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.