Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Forskerskole

FORSKERSKOLER - dette skjer

November 2019

Samling

Våren 2020

Midtveisevaluering av 7 forskerskoler

05. nov 2020

Samling for alle nasjonale forskerskoler

18. jan 2021

Søkerseminar for nasjonale forskerskoler

04. aug 2021

Utlysning åpner for søknader

15. sep 2021

Søknadsfrist

FORSKERSKOLER - dette skjer