Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Forskerskole

FORSKERSKOLER - dette skjer

November 2019

Samling

Våren 2020

Midtveisevaluering av 7 forskerskoler

September 2020

Varsel om utlysning lanseres

05 nov 2020

Samling for alle nasjonale forskerskoler

04 aug 2021

Åpen for søknad

15 sep 2021

Søknadsfrist

FORSKERSKOLER - dette skjer