Ph.d.-stipend ved Europauniversitetet

Europauniversitetet (European University Institute - EUI) i Firenze er et doktorgradsuniversitet som driver forskning og doktorgradsutdanning og er en institusjon innenfor EU-systemet.

To menn sitter foran utsikt over Firenze
Europauniversitetet ligger vakkert til i Firenze, Italia. Foto: EUI / Flickr CC-BY-SA-2.0.

Forskningsrådet har en samarbeidsavtale med EUI som innebærer at EUI årlig kan ta opp inntil fire nye doktorgradsstipendiater med treårige doktorgradsstipend finansiert av Forskningsrådet innenfor fagområdene

  • moderne historie
  • rettsvitenskap
  • sosiologi/statsvitenskap
  • økonomi

Universitetet i Oslo er arbeidsgiver for stipendiatene de tre første årene. Se: Informasjon om doktorgradsutdanningen ved EUI.

Årlig søknadsfrist

Søknadsfristen for EUI-stipend er 31. januar hvert år. Fra 1. november åpnes det opp for innsending av søknader på EUIs nettsider.

Søknad om opptak ved EUI skal sendes direkte til EUI. En søknad til EUI er også automatisk en søknad til Universitetet i Oslo som arbeidsgiver, men doktorgradskandidatene vil kun tas opp på et doktorgradsprogram ved EUI.

Stipender

Stipendiatene som får innvilget sin søknad om opptak ved EUI, vil få et treårig doktorgradsstipend, og Universitetet i Oslo vil være arbeidsgiver de tre første årene. Det første studieåret får de også få et stipend som tilsvarer Forskningsrådets satser for forskningsopphold i utlandet.
 
EUI-stipendiatene kan søke om støtte direkte fra EUI til et fjerde år, hvis avhandlingsarbeidet har kommet langt nok. Dersom EUI innvilger et fjerdeårsstipend, kan stipendiatene som har vært ansatt ved Universitetet i Oslo de tre første årene, også søke om stipend for forskningsopphold i utlandet for det fjerde året fra Universitetet i Oslo.

Tilgang til søknadsskjemaet og nærmere opplysninger om krav til søknaden og øvrige vilkår finner du på EUIs nettsider.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.