FKB-senter

  • Neuro-SysMed er Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi.

er bevilget til det første senteret i perioden 2019 - 2027

160millioner kroner

FKB i Prosjektbanken

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Anders Berg Hovind

Henrietta Blankson