FKB-senter

  • Neuro-SysMed er Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi.
  • MATRIX Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling

  • REMEDY Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer

  • NorHEAD Norsk senter for hodepineforskning

ble tildelt til sentrene i 2022

40millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Henrietta Blankson

    Helse og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 11:11 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.