FKB-senter

  • Neuro-SysMed er Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi.
  • MATRIX Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling

  • REMEDY Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer

  • NorHEAD Norsk senter for hodepineforskning

er bevilget til fire sentre fram til 2029

544millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Anders Berg Hovind

    Helse

Henrietta Blankson

    Helse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mars 2023, 21.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.