FKB-senter

  • Neuro-SysMed er Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi.
  • MATRIX Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling

  • REMEDY Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer

  • NorHEAD Norsk senter for hodepineforskning

ble tildelt til sentrene i 2023

57millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Henrietta Blankson

    Helse og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.