FKB-senter

  • Neuro-SysMed er Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi.
  • MATRIX Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling

  • REMEDY Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer

  • NorHEAD Norsk senter for hodepineforskning

ble tildelt til sentrene i 2022

40millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Henrietta Blankson

    Helse og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:56 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.