Det kommer ingen flere forskningsutlysninger fra EØS-midlene i perioden 2017 - 2024. Men det finnes fortsatt finansiering for samarbeid med 15 EØS-land i andre typer programmer du kan lese om på denne siden. 

Kontakt oss

Aleksandra Witczak Haugstad

Birgit Jacobsen