EØS-midlene og forskning

Forskningsrådet er programpartner for EØS-midlene og har et spesielt ansvar for å informere norske forskningsaktører om mulighetene som finnes i EØS-midlene.

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Midlene brukes til å finansiere prosjekter innenfor fagfelt og sektorer som miljø, klima, helse, utdanning, forskning og innovasjon.

Frem til 2024 pågår det bilaterale forskningsprogrammer i Polen, Tsjekkia, Romania og Portugal, samt et fellesprogram for samarbeid mellom de tre baltiske statene, Norge, Island og Liechtenstein.

Hvilke aktiviteter støttes?

EØS-forskningsprogrammene dekker forskningsaktivitet i både Norge og samarbeidslandet. Forskningsprogrammene følger retningslinjer som ligger tett opp til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont Europa - og skal styrke deltagernes kompetanse på rammeprogrammet. 
 
EØS-forskningsprogrammene finansierer bilaterale FoU-prosjekter med norske partnere. Utlysningene administreres av Forskningsrådets partnerorganisasjoner. Aktuelle norske partnere er i hovedsak forskningsorganisasjoner, men prosjektene involverer også næringsliv, sivilsamfunnet og offentlig sektor.

Prosjektkoordinator må være fra samarbeidslandet, men det er krav om minst en norsk partner i hvert prosjekt.

Hvor finner jeg aktuelle utlysninger?

Det kommer ingen flere utlysninger fra EØS-midlenes forskningsprogrammer frem til 2024.  

Forhandlinger om mulig neste periode pågår, men det foreligger ikke informasjon om hvorvidt nye forskningsprogrammer og utlysninger vil bli satt i gang etter 2025.

Det finnes fortsatt nettverksmidler for samarbeid med 15 EØS-land i andre typer programmer.

Du kan lese mer om dette på EØS-midlenes nettside.

Hvem har fått støtte tidligere?

Omtrent 250 bilaterale forskningsprosjekt har fått finansiering fra EØS-midlene under avtalene for 2009-2014 og 2014-2021.

 

Du finner informasjon om disse i EØS-midlenes resultatportal.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.