EØS-forskningsprogrammene dekker forskningsaktivitet i både Norge og samarbeidslandet. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Forskningsprogrammene følger retningslinjer som ligger tett opp til EUs rammeprogram Horisont 2020 og skal styrke deltagernes kompetanse på rammeprogrammet.

 

EØS-forskningsprogrammene lyser ut midler til prosjekter som norske partnere kan delta i. Søker må være fra samarbeidslandet, men hvert prosjekt må ha minst én norsk partner. Vi kan bistå norske deltagere i søknadsfasen og under prosjektgjennomføring.

Norske aktører som ønsker å være partner i et prosjekt finansiert av EØS-midlene, kan bruke partnersøket, et verktøy vi har satt opp for det formålet.

I land uten forskningsprogrammer under EØS-midlene (f.eks Bulgaria og Slovakia) kan det være mulig å søke om midler til utveksling og nettverksbygging. Se nettstedet for EØS-kontoret i Brussel.

Kontakt oss

Aleksandra Witczak Haugstad

Birgit Jacobsen

Forskning er bare ett av flere samarbeidsområder under EØS-midlene. Hvis du som forsker blir invitert med i et samarbeidsprosjekt: finn ut om prosjektet du skal delta i, er i et av forskningsprogrammene Forskningsrådet følger opp, eller om det er et annet type program der andre norske etater har rollen som programpartner.