I land uten forskningsprogrammer under EØS-midlene (f.eks Bulgaria og Slovakia) kan det være mulig å søke om midler til utveksling og nettverksbygging. Se nettstedet for EØS-kontoret i Brussel.

Kontakt oss

Aleksandra Witczak Haugstad

Birgit Jacobsen