Strategi for innovasjon i offentlig sektor

Forskningsrådets har lagt en ambisiøs strategi for innovasjon i offentlig sektor. For å styrke innovasjonsevnen bør offentlige virksomheter koble seg tettere med forskningsmiljøer.

Offentlig sektor utgjør halvparten av nasjonaløkonomien, men får bare en ørliten del av pengene Forskningsrådet deler ut til innovasjonsprosjekter. Ved å finansiere innovasjon i offentlig sektor gjennom flere programmer, vil Forskningsrådet få offentlige virksomheter og forskere til å samarbeide om å utvikle løsninger for en mer kunnskapsbasert og innovativ offentlig sektor.

Hent strategien her: Strategi for innovasjon i offentlig sektor 2018 - 2023 (pdf).

Offentlig sektor regnes som virksomheter innenfor offentlig forvaltning. Det vil si kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter, dessuten selskaper og foretak heleid av offentlige virksomheter, og virksomheter som løser oppgaver på vegne av det offentlige.

Les mer om innovasjonsprosjekter her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 02.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.