De første doktorgradene fra offentlig sektor

Statens vegvesen, Norsk kulturråd og Aust-Agder Fylkeskommune var de første som kom i mål med en doktorgrad gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen.

- At nær 100 ph.d.-prosjekter innenfor offentlig sektor er startet opp, viser at det er et stort behov for denne ordningen, som er en viktig satsing for regjeringen, sier forskningsminister Iselin Nybø.

Portrett av Iselin Nybø
- Denne ordningen er en viktig satsing for regjeringen, sier forskningsminister Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann

De offentlige virksomhetene i førersetet

Nybø sier at det unike med ordningen blant annet er at de offentlige virksomhetene selv sitter i førersetet. De definerer sine forskningsbehov og er også prosjekteiere.

- Samarbeidet mellom den offentlige virksomheten og akademia bidrar til at offentlig sektor får tettere bånd til relevante forskningsmiljøer og kunnskapen som finnes der. Samtidig kommer forskningsmiljøene nærmere de faktiske kunnskapsutfordringene i offentlig sektor. Det er bra for akademia, og bra for det offentlige, sier forskningsministeren.

Hun understreker også betydningen av at offentlige virksomheter bruker forskning i sine endringsprosesser.

Doktorgradsutdanning blir viktigere framover

- Mange av de som tar en doktorgrad skal jobbe andre steder enn i akademia, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

- Offentlig sektor ph.d. er en doktorgradsutdanning som sikrer at kandidatene har god kontakt med arbeidsgiver. Vi tror slike ordninger vil bli enda viktigere framover, understreker Røttingen.

Styrker utviklingsarbeidet i Kulturrådet

Åshild Andrea Brekke fra Kulturrådet var den aller første som disputerte som offentlig sektor-ph.d.

Forsker Andrea Brekke presenterer på en konferanse
- Doktorgradsprosjektet har gitt meg dypere kunnskap om fagfeltet mitt, sier Åshild Andrea Brekke fra Kulturrådet.

Tittelen på avhandlingen er "Changing practices – a qualitative study of drivers for change in Norwegian museums and archives".

- Doktorgradsprosjektet har gitt meg mulighet til å skaffe meg mer og dypere kunnskap om fagfeltet mitt og om utfordringer knyttet til Kulturrådets utviklingsarbeid.

- Kunnskapen vi har fått gjennom dette prosjektet vil styrke Kulturrådets utviklingsarbeid totalt sett, sier Brekke. Hun mener noe av det beste med ordningen er at den legger til rette for praksisnær forskning.

Arbeidet med oppgaven har vært intenst, lærerikt, slitsomt og inspirerende, både faglig og personlig.

Åshild Brekke

Sikrere veibygging for Statens vegvesen

Helene Alexandra Amundsen, fra Statens vegvesen, disputerte i juni med avhandlingen « Storage duration effects on Norwegian low-plasticity sensitive clay samples». - For å kunne gjennomføre et veiutbyggingsprosjekt er det viktig å vite hva slags jord man bygger på og hvordan den oppfører seg under belastning, forklarer Amundsen, som var den andre som disputerte under ordningen.

- Doktorgraden bidrar med kunnskap som er viktig for veiutbygging i Norge, sier Helene Alexandra Amundsen fra Statens vegvesen.

Gjennom sin doktorgrad har hun bidratt til å bygge kunnskap som vil ha betydning for vurderinger av grunnforholdene for veiutbygging og andre byggeprosjekter i Norge.

Gyllen anledning for Aust-Agder fylkeskommune

Ann Camilla Schulze-Krogh, fra Aust-Agder fylkeskommune, har fått godkjent avhandlingen "Kompetanseutvikling og tjenesteinnovasjon under endrede rammevilkår", og skal disputere i september.

- Dette var en gyllen anledning til å få mer innsikt i hvordan virkemidler for regional vekst og utvikling mottas i regionalt næringsliv, og for å studere hvor godt næringslivet klarer å utnytte offentlige virkemidler, sier Schulze-Krogh.

Innsikten fra doktorgraden kommer veldig godt med i det videre arbeidet med næringsutvikling, sier Ann Camilla Schulze-Krogh i Aust-Agder fylkeskommune.

Sammen med kollegaer har jeg blant annet undersøkt hvilke regionale trekk som har betydning for næringsutvikling og vekst i ulike regioner. Denne innsikten kommer veldig godt med når vi skal jobbe videre med næringsutvikling, samtutforming og tilrettelegging av den offentlige innsatsen.

Kirsten Borge, regionalsjef i Aust-Agder fylkeskommune, har vært prosjekteier for doktorgradsarbeidet.

- Avhandlingen har blant annet studert hvordan forskningsbasert innovasjon kan bidra til verdiskaping i det regionale næringslivet. Vi ønsker nå å implementere denne arbeidsmetoden i fylkeskommunens ordinære næringsutviklingsarbeid, opplyser Borge.

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:14 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.