Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at sektoren innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning, samt utløse FoU-innsats som vil føre til innovasjon i sektoren og bærekraftig verdiskaping hos sektorens brukere.

Med stadige endringer i verden følger behovet for innovasjon. Vi forventer at prosesser skal være brukervennlige og raske. Produkter og tjenester skal ivareta brukernes behov, samtidig som de i større grad må bidra til en mer bærekraftig fremtid for de kommende generasjonene. Det er også behov for utvikling i organisasjons- og styringsformer som legger bedre til rette for et robust og lønnsomt samfunn. 

Hva mener vi med innovasjon?

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Hvem kan søke om innovasjonsmidler?

Enheter i offentlig sektor, sammenslutninger av slike og organisasjoner som representerer offentlig sektor, kan søke. Eventuelle unntak fra dette vil være spesifisert i utlysningen. 

Se definisjon av offentlig sektor.

Hva kan det søkes om?

Forskningsrådet lyser ut innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på en rekke ulike temaer og mange sektorer og tjenesteområder vil finne en inngang for sitt innovasjonsprosjekt.

Forskningsrådets rolle

Forskningsrådet har ansvaret for å mobilisere forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige aktører til å engasjere seg i kunnskapsutvikling og omstilling i offentlig sektor. Vi skal sørge for at relevant forskning utvikles og blir gjort tilgjengelig, slik at kunnskapen kommer samfunnet til gode.