Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene gjennomføres i samarbeid med FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Årets utlysning av Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor har frist 21. september. Gå til utlysningen.

Hva er målet med innovasjonsprosjekter i offentlig sektor?

Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor skal bidra til samarbeid mellom virksomheter i offentlig sektor og forskere for å øke den kunnskapsbaserte omstillingen av samfunnet.

Disse prosjektene skal ta utgangspunkt i offentlig sektors behov og utfordringer. Prosjektene skal inngå i de offentlige virksomhetenes planer for utvikling.

Samarbeid mellom forskere og offentlig sektor løfter kvaliteten på innovasjonene, fører til at en større del av prosjektene realiseres, øker tilfredsheten blant de ansatte og hever kompetansen til alle involverte.

Dette er innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (video)

Når kan du søke?

Forskningsrådet lyser vanligvis ut støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor årlig med søknadsfrist i september. Disse utlysningene blir publisert på nettsidene i løpet av våren samme år. Abonner på nyhetsbrevet vårt for å holde deg oppdatert om utlysningene våre.

Hva mener vi med innovasjon?

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Hvem kan søke?

Enheter i offentlig sektor, sammenslutninger av slike og organisasjoner som representerer offentlig sektor, kan søke. Eventuelle unntak fra dette vil være spesifisert i utlysningen. 

Se definisjon av offentlig sektor.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådets støtte til innovasjon i offentlig sektor gjelder FoU-aktiviteter.

I prosjektbeskrivelsen skal du også beskrive andre aktiviteter og tiltak som er nødvendige for å realisere innovasjonen, men vi finansierer ikke kostnader til dette. Relevante prosjektkostnader er personalkostnader, eventuelle kostnader til stipendiater og direkte prosjektutgifter.

Aktuelle temaområder

Forskningsrådet støtter innovasjonsprosjekter innen en rekke ulike temaer. 

De siste årene har vi blant annet støttet prosjekter innen:

 • helsetjenester
 • arbeids- og velferdstjenester
 • omsorgstjenester
 • barnevern
 • utdanning
 • transport og mobilitet
 • digitalisering
 • bioøkonomi
 • byplanlegging
 • sikkerhet
 • ungt utenforskap 

I tillegg har vi ofte en åpen pott til innovasjon i kommuner og fylkeskommuner. Vi støtter også en type innovative anskaffelser som heter førkommersielle anskaffelser.

Forskningsrådets rolle

Forskningsrådet har ansvaret for å mobilisere forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige aktører til å engasjere seg i kunnskapsutvikling og omstilling i offentlig sektor. Vi skal sørge for at relevant forskning utvikles og blir gjort tilgjengelig, slik at kunnskapen kommer samfunnet til gode.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 22.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.