Definisjon på offentlig sektor

Her finner du definisjonen på begrepet offentlig sektor.

 1. «offentlig sektor»: statlige, regionale eller lokale myndigheter, offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av én eller flere slike myndigheter eller offentligrettslige organer
 2. «offentligrettslig organ»: ethvert organ som er
  • opprettet særlig med det formål å oppfylle behov i allmennhetens interesse som ikke er av industriell eller kommersiell art
  • en juridisk person
  • finansiert hovedsakelig av statlige, regionale eller lokale myndigheter, eller andre offentligrettslige organer eller som 
   • er underlagt slike organers administrative kontroll
   • har et administrasjonsorgan, ledelsesorgan eller kontrollorgan der mer enn halvparten av medlemmene er utpekt av statlige, regionale eller lokale myndigheter eller andre offentligrettslige organer