Digitale prosjektverksteder og SkatteFUNN-kurs

På grunn av korona-situasjonen erstattes vårens planlagte SkatteFUNN informasjonsmøter og prosjektverksted med digitale kurs. Kurset vil bli avholdt i alle fylker i hele landet. Bedrifter som deltar på kurset kan dessuten booke individuelle, digitale møter med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt. Arrangementene er gratis, men du må melde deg på for å delta.

Digitale SkatteFUNN-kurs med prosjektverksted i hele landet våren 2020

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? Forskningsrådet inviterer til SkatteFUNN-kurs med prosjektverksted i hele landet denne våren. Meld deg på for å lære mer om SkatteFUNN, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen. Du kan også snakke med våre rådgivere og få råd om hvordan du setter opp et godt prosjekt.

Kursdagene er todelt, og består av en informasjonsdel og et prosjektverksted som går mer i dybden på hva som kan være forskning og utvikling. I verkstedet vil du få anledning til å jobbe med dine påbegynte prosjekter, eller få hjelp og veiledning fra erfarne rådgivere i Forskningsrådet. Det er valgfritt hvilke deler du ønsker å delta på.

Målgruppe for arrangementet er bedrifter og samarbeidspartnere som planlegger kunnskapsarbeid eller forskningsprosjekter i forbindelse med utvikling av nye varer, tjenester og produksjonsprosesser.


Planlagte digitale SkatteFUNN-kurs:

Dato Region Påmelding
21.04 Rogaland  Meld deg på
22.04 Telemark Meld deg på
22.04 Sogn og Fjordane Meld deg på
23.04 Agder Meld deg på
28.04 Hordaland Meld deg på
29.04 Møre og Romsdal Meld deg på
30.04 Nordland Meld deg på
06.05 Vestfold/Buskerud Meld deg på
07.05 Innlandet Meld deg på
12.05 Finnmark Meld deg på
14.05 Troms Meld deg på
25.05 Oslo, Akerhus og Østfold Meld deg på
27.05 Trøndelag Meld deg på

Digitale prosjektverksteder våren 2020

Forskningsrådet arrangerer prosjektverksteder for å veilede bedrifter til en bedre struktur på planlagte forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Planlagte prosjektverksteder (info kommer):

Tid Sted Påmelding