Fra grunnforskning til ny fabrikk for grønn hydrogen

Mange års forskning på hydrogenteknologi ved SINTEF bidrar nå til etableringen av en ny industri i Norge. Et vellykket verifiseringsprosjekt resulterte i oppstarten av bedriften Hystar som har hentet inn et rekordbeløp fra internasjonale venturekapital miljøer.

En av gründerne av Hystar, Alejandro Oyarce Barnett tester prototypen. (Foto: Hystar)

Hystar skal etablere en egen fabrikk for elektrolysepakker som brukes til produksjon av grønn hydrogen.

SINTEF TTO har fått støtte til kommersialisering fra Forskningsrådet, først til et forprosjekt, deretter til et Verifiseringsprosjekt.

Kvalifisering- og verifiseringsmidler – bit av et stort puslespill

– Kvalifisering- og verifiseringsmidler er en bit av et stort puslespill og kommer på toppen av mange år med forskning, sier John Torvik, investeringssjef hos SINTEF TTO/Venture.

Han sier at det for SINTEF har betydd mye at forskningen ble finansiert frem til dette punktet, og kvalifiserings- verifiseringsmidlene bidro deretter til å gjøre prosjektet godt og spennende nok til å få investorer interessert.

– Solid faglig basis, markedsverifisering og interesserte kunder klinger bra hos investorer, fremhever, Torvik.

– Det er helt avgjørende at vi har et produkt som kunder og investorer etterspør før vi tar en kommersialiseringsbeslutning, sier Torvik.

Han sier at de først ble tildelt et forprosjekt for å styrke noen tekniske elementer av prosjektplanen før de i neste runde ble tildelt et fullt verifiseringsprosjekt. 

– Dette er en risikoreduserende metodologi og sett i ettertid kanskje grunnen til at vi rakk helt frem til en selskapsetablering i løpet av prosjekperioden.

Forskningen danner grunnlaget

Et viktig steg for kommersialisering har vært å verifisere markedspotensialet for teknologien.

– I denne prosessen har kommersialiseringsmidlene fra Forskningsrådet vært svært viktige, Magnus Thomassen, Chief Product Officer ved Hystar og tidligere forskningsleder i SINTEF.  

Forskningen, som danner grunnlaget for forretningsideen, har pågått i mange år og modnet over tid.

I denne perioden har Forskningsrådet også vært en viktig samarbeidspartner gjennom å finansiere deltagelse i EU prosjekter og nasjonale forskerprosjekter. Nå har vi fått mulighet til å verifisere at denne teknologien har potensial for kommersialisering, sier Thomassen.

Viktig å få inn kommersialiseringskompetanse

Thomassen understreker at det var viktig at disse midlene ga en stor grad av frihet.

– For vårt formål var programmet godt innrettet og vi fikk gode råd fra Forskningsrådet om hvordan vi kunne bruke midlene på best mulig måte. Vi hadde behov for å undersøke markedspotensialet for vår innovasjon og kartlegge potensielle investorer.

– I tillegg var det viktig å få inn en person med sterk kommersialiseringskompetanse i teamet, forklarer Thomassen.

Han legger til at et erfarent samkjørt team med dyp kommersiell og teknisk kompetanse er en av de viktigste suksesskriteriene for et vellykket oppstartselskap innen avansert teknologi.  SINTEF TTO bruker aktivt et "Entrepreneur in Residence" (EIR) program i kommersilaseringløpene sine for å rekruttere erfarne kommersielle ressurspersoner i prosjektfasen.

Hystar fikk rekruttert Fredrik Mowill som ble daglig leder i Hystar etter prosjektfasen.

– Mowill hadde gründererfaring, investornettverk, ledererfaring og industriell bakgrunn.  Han ble en naturlig lederkandidat over tid i samspill med det tekniske prosjektteamet hos SINTEF.  Selv om man kommer inn med en sterk "track record" tar det erfaringsmessig ofte 6-12 måneder for å bli godt nok kjent til å optimalisere samarbeidet. 

– Det høres lenge ut, men gjensidig tillit innad i teamet og eierskap til caset skapes over tid når prosjektet modnes. Mulighet til finsliping av teamdynamikk og lederteamets sentrale rolle i fremtidig verdiskaping er grunnen til at SINTEF TTO foretrekker oppstart og investering via en gründermodell kontra en eiermodell, understreker Torvik.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 03:43 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.