Prosjektverksted

Kurset "Digitalt prosjektverksted" ble gjennomført 19. juni 2020, og gir en innføring i hvordan du kan utvikle idéer og strukturere innovasjonsprosjekter der forskning og kritiske undersøkelser er en del av prosjektet.

Digitalt prosjektverksted

Kursholdere er Dag Oppen Berntsen og Arthur Almestad i Forskningsrådet. Vær oppmerksom på at informasjon i kurset relatert til spesifikke utlysninger kan være oppdatert på nettsidene våre etter at kurset ble holdt.