Prosjektverksted

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til aktører som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg i prosessen med å strukturere prosjektet, og tips til hva som bør vektlegges i en eventuell søknad om finansiering fra Forskningsrådet. Gjennom eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse og hvordan du kan planlegge arbeidet. Prosjektverkstedene er et åpent tilbud til alle som ønsker å delta, og målgruppe som det enkelte verkstedet er spesielt tilpasset for, vil fremkomme i påmeldingen. Verktøyene Prosjektkanvas og Veiledning til prosjektstruktur er sentrale i verkstedet. Tilbudet er en veiledning til struktur, og ikke detaljert veiledning på eventuelle søknader.

Planlagte prosjektverksteder

Tid Sted Påmelding Målgruppe
19.6 Digital prosjektverksted

Meld deg på

Næringsliv og forskere som samarbeider med bedrifter med hensikt å søke Innovasjonsprosjekter i næringslivet