Styrking av barnevernets samtaler gjennom kunstig intelligens

Med nye AI-drevne avatarer kan vi gi barnevernsansatte bedre verktøy for å trene samtaleferdigheter og engasjere barn i samtaler. Dette kan revolusjonere opplæringen av de ansatte og forbedre livene til utsatte barn.

Ilma prosjektet har utviklet avanserte avatarer for trening i sensitive barnevernssamtaler, tilpasset scenarier de ansatte møter. Avatarene simulerer realistiske samtalepartnere og de gir skreddersydd feedback. (Foto: Oslomet)

Barnevernloven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse. Men tross Norges engasjement for barnerettigheter, avdekker forskning at barnevernet har utfordringer når det gjelder effektiv kommunikasjon med barn.  

Et grunnleggende premiss for å hjelpe barn utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep, er å snakke med barnet for å innhente informasjon om barnets opplevelser, slik at man kan sette inn adekvat hjelp og støttetiltak. En vesentlig utfordring i praksis er imidlertid at fagpersoner ofte ikke følger det som anses som 'beste praksis' i disse samtalene. 

– Forskning har vist at barn som har opplevd vanskeligheter, kan ha komplekse behov når det gjelder støtte og omsorg. Barnevernspersonell og andre fagfolk står overfor utfordringer knyttet til å forstå og kommunisere effektivt med disse barna, sier Gunn Astrid Baugerud, førsteamanuensis ved OsloMet. 

Åpne spørsmål er essensielt  

For å hjelpe barn som har det vanskelig, er det kritisk å snakke med dem for å få informasjon, forstå opplevelsene deres og gi tidlig hjelp. Bruk av forskningsbaserte retningslinjer for samtaler viser seg å øke barnas åpenhet og nøyaktighet. Tradisjonell opplæring har ikke gitt gode resultater og mange fagfolk følger ikke den beste praksisen basert på forskning når de kommuniserer med barn.  

Ilma-prosjektet, ledet av førsteamanuensis Gunn Astrid Baugerud, med bakgrunn i barnevern og psykologi, skal bidra til forbedring av opplæringen for blant annet barnevernsansatte ved bruk av kunstig intelligens og avatarer. Åpne spørsmål er essensielle for effektiv kommunikasjon, og bruk av forskningsbaserte samtalemetoder har vist seg å øke barns villighet til å dele og gi nøyaktig informasjon. Prosjektet er finansiert med 12 millioner kroner fra Forskningsrådet, og drevet av forskere fra OsloMet og SimulaMet.  

– Det er et behov for å forbedre samtaleferdigheter og hyppig trening hos de som jobber med barn og i politiet. Ilma-prosjektet har utviklet en interaktiv dynamisk avatar som ligner et ekte barn for trening av disse ferdighetene, sier Gunn Astrid Baugerud.  

ensom gutt som gråter
Det er viktig å snakke med barn som har det vanskelig, slik at vi får informasjon og kan gi tidlig hjelp. (Foto: Shutterstock.)

Avatarer i opplæring 

Ilma-prosjektet går ut på å bruke avatarer for å trene på informasjonsinnhentende samtaler og forbede samtaleferdighetene til fagfolk som jobber med barn i sårbare situasjoner. Dette inkluderer barnevernspersonell, helsepersonell, skole, barnehagepersonell og politi. Programmet bruker kunnskap fra utviklingspsykologi og læringspsykologi i tillegg til kunstig intelligens med mål om å forebygge vold, seksuelle overgrep, og omsorgssvikt mot barn. 

– Vi har utviklet avanserte avatarer for trening i sensitive barnevernssamtaler, tilpasset scenarier de ansatte møter. Avatarene simulerer realistiske samtalepartnere og de gir skreddersydd feedback. Dette gir fagfolk muligheten til å øve på kommunikasjon på en risikofri, effektiv og empatisk måte, sier Gunn Astrid Baugerud.  

Hun understreker viktigheten av å øve på kompetanse.  

– Verdens beste fotballspillere slutter ikke å trene på ferdighetene sine.  Ferdigheter begynner å avta bare noen få måneder etter at opplæringen er fullført, og derfor er det utrolig viktig at kompetansen holdes kontinuerlig vedlike. Nå er vi i gang med Oslo kommune. Barne- og Familieetaten og 60 ansatte fra barnevernet trener med avatarer gjennom hele 2024, sier Gunn Astrid Baugerud.  

Forskningen vekker oppsikt globalt 

Ilma-prosjektet, og utviklingen av konkrete verktøy og opplæring, viser hvordan forskning og teori kan komme til god nytte i praksis. Med økt bevissthet og bedre metoder kan barn i barnevernet og rettssystemet oppleve å bli tatt bedre vare på og bli bedre fulgt opp. Det vil igjen gi store kostnadsbesparelser for samfunnet.  

Forskningen i Ilma prosjektet har også vekket internasjonal interesse. Barnevernansatte, politi og helsepersonell i USA og Australia har testet avataren. Internasjonalt samarbeid med land som Australia, Canada og USA  er opptatt av å bruke avatarer for å forbedre hvordan profesjonelle kommuniserer med barn utsatt for vold og overgrep med mål om å gjøre en global forskjell for sårbare barn. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juni 2024, kl. 23.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.