Evaluerer SFF-ordningen

En internasjonal vitenskapelig komité evaluerer nå SFF-ordningen for å vurdere om den har hatt de forventede effektene. Funnene danner grunnlag for eventuelt å videreutvikle ordningen. Evalueringen skal være ferdig våren 2020.

 

Mandat for SFF-evalueringen
Bilde av plankett SFF

Sentrale dokumenter

ble bevilget til sentrene i 2018

328millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontakt:

Liv Furuberg

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger