Spørsmål og svar om utlysningen av SFF-V

Les mer

SFF-ordninger er evaluert

En internasjonal vitenskapelig komité har evaluert SFF-ordningen for å vurdere om den har hatt de forventede effektene. Funnene danner grunnlag for eventuelt å videreutvikle ordningen.

 

 

Les evalueringen
Bilde av plankett SFF

Sentrale dokumenter

ble bevilget til sentrene i 2018

328millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontakt:

Liv Furuberg

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger