Sentrene for fremragende forskning (SFF) arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger. Målet er konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, med forskerutdanning og internasjonalt samarbeid som viktige delmål. SFF-ene har mulighet for støtte i inntil ti år (5 + 5). Dette gir institusjonene rom for å omstrukturere sine forskningsmiljøer og utvikle nye samarbeid.

Evaluerer SFF-ordningen

En internasjonal vitenskapelig komité evaluerer nå SFF-ordningen for å vurdere om den har hatt de forventede effektene. Funnene danner grunnlag for eventuelt å videreutvikle ordningen. Evalueringen skal være ferdig våren 2020.

 

Mandat for SFF-evalueringen
Bilde av plankett SFF

Sentrale dokumenter

ble bevilget til sentrene i 2018

328millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontakt:

Liv Furuberg

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger