Økende press på nordområdene: – Vi må satse på kunnskap

– Presset på nordområdene øker og synliggjør Norges store forvaltningsansvar. Vår nordområdesatsing er derfor viktig for hele landet, sa Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén da han mandag åpnet årets nordområdekonferanse i Bodø.

Det er stor internasjonal interesse for å få tilgang til de rike ressursene i nordområdene, og Norge trenger solid kunnskap som basis både for forvaltning på vegne av det internasjonale samfunnet og for norsk næringsvirksomhet. Det er en oppgave for nasjonen, og er ikke bare Nord-Norges utfordring.

God utvikling

De rike naturressursene er grunnlaget for en positiv økonomisk utvikling i nord, selv i tider med stor økonomisk usikkerhet internasjonalt. 

– For å kunne utnytte det store potensialet som finnes i regionen, bør nordnorsk næringsliv satse mer på kunnskap og knytte sterkere kontakt med gode kunnskapsmiljøer, sa Hallén. – Det vil gi landsdelen og lokalmiljøene nye muligheter til vekst og positiv utvikling.  

Kunnskapsbehovet er stort i alle ressursbaserte næringer, som petroleum, mineralutvinning, fiskeri og oppdrett. Klimaendringene stiller helt nye kunnskapskrav til bygg- og anleggs­virksomhet som må tilpasses nye, tøffere værforhold. Sist, men ikke minst, kreves det også ny kunnskap for å kunne utnytte mulighetene til helt ny næringsutvikling i nord på grunnlag av biopros­pektering, som er leting etter aktive komponenter i planter og marine organismer.

Revidert forskningsstrategi

Forskningsrådets strategi for nordområdeforskning kom i 2006 og var et direkte svar på Regjeringens ønske om at Norge må være ledende på kunnskap i nordområdespørsmål. I 2011 er det gjennomført en omfattende prosess for å revidere strategien og tilpasse den til nye rammevilkår. Blant annet er det skjedd endringer både i virkemidler for å stimulere forskning og i etablering og videreutvikling av forskningsinstitusjoner i nord. Dessuten er forholdet til Russland endret merkbart siden 2006.

– En aktiv nordområdesatsing innebærer blant annet å legge kunnskapsgrunnlaget for å videre­­utvikle relasjoner og øke samspillet med Russland. Det er behov for å få på plass en større forsknings­innsats for å forstå russiske forhold bedre, påpekte Hallén. 

Den reviderte nordområdestrategien er hovedtema for årets nordområdekonferanse i regi av Norges forskningsråd som arrangeres i Bodø 14. og 15. november. Ikke tilfeldig foregår konferansen på Universitetet i Nordland som er Norges nyeste universitet og i seg selv et eksempel på at forskningsmiljøene i nord styrkes. 

På programmet står bl.a. statsråd Tora Aasland, EUs ambassadør til Norge, Jãnos Hermann, og viserektor Marina Kalinina ved det nye føderale universitetet i Nord-Russland. I tillegg vil en rekke forskere presentere forskning innenfor felter som er strategiske satsingsområder i nordområdestrategien.