Frankrike og Norge samarbeider om fornybar energi

Mandag 14. juni kommer den franske ministeren for økologi, miljø og energi, Chantal Jouanno, til et seminar om fornybar marin energi i Norges forskningsråd.

Gjennom mer enn 20 år har Norge og Frankrike samarbeidet gjennom Fransk-Norsk Stiftelse (FNS) . Mandagens seminar er et ledd i dette samarbeidet.

 − Vi har store forventninger til hva Norge og Frankrike kan få til sammen. Våre to land har utfyllende kompetanse på energi og har mye å lære av hverandre, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Dialog mellom næringsliv og forskning

Seminaret har form av i alt fem workshop-er. Tanker er at konstruktive dialoger om konkrete problemstillinger skal få næringsliv og forskningsmiljøer til sammen å finne frem til hvordan man best mulig kan utnytte marin fornybar energi.

Offshore vindkraft

Norge er kommet langt med å utvikle teknologi for offshore vindkraft.

− Målet er å legge til rette for flere samarbeidsprosjekter og forskning og teknologiutvikling. Kombinasjonen mellom norsk ekspertise på marine operasjoner og Frankrikes sterke posisjon som energiprodusent er en god platform er et godt utgangspunkt for samarbeid om offshore marin fornybar energi, sier Hallén. 

Mandagens seminar er et samarbeid mellom Forskningsrådet, den franske ambassaden, det franske senteret Pole Mer og Fransk-Norsk Stiftelse.

  Rundt 90 deltakere, der halvparten er norske og halvparten franske, vil over to dager utveksle kunnskap, erfaring og ideer om fornybar energi. Sentrale temaer vil være teknologi, plattformer, prosjektutvikling og energilagring

 

For mer informasjon om seminaret , ta kontakt med:
Mari Solerød, senior kommunikasjonsrådgiver i Norges forskningsråd