Partiene snakker mer om forskning

Partiene snakker mer om forskning enn før. Under årets valgkamp hadde partiene over 60 prosent flere utspill knyttet til forskning og innovasjon sammenlignet med valget i 2005

Dette viser tall som medieanalysebyrået Retriever har hentet inn for Forskningsrådet . Tallene er basert på en gjennomgang av et utvalg på 18 papiraviser og 38 nettaviser.

I 2005 ble det registrert 323 oppslag hvor partiene hadde utspill om eller nevnte forhold knyttet til forskning og innovasjon under valgkampen. I årets valgkamp ble det registrert 506 saker knyttet til forskning og innovasjon, en økning på over 60 prosent. Tallene gjelder perioden 1. august til 4. september.

- Analysen er i tråd med en oppfatning vi har hatt om at partiene vier forskning og kunnskap større oppmerksomhet enn tidligere, sier administrerende direktør Arvid Hallén i
Forskningsrådet .

- Forskning og innovasjon står helt sentralt i arbeidet med de fleste store samfunnsutfordringene vi står ovenfor. Det er derfor naturlig med økt politisk oppmerksomhet. I tillegg er det mitt inntrykk at Forsknings-Norge i den siste stortingsperioden har vært flinkere til å formulere og konkretisere betydningen forskningen har for velferd, verdiskaping og globale utfordringer