Norges klimaforskere samles i Bergen

Mandag d 19.10 og tirsdag d.20.10 samles kremen av Norges klimaforskere på SAS-hotellet på Bryggen i Bergen for å gjøre opp status. Hva vet vi så langt om klimaendringene og konsekvensene de får fra Norge og hva er vi usikre på? Hvor bør innsatsen framover settes inn?

  Hva vet vi så langt om klimaendringene og konsekvensene de får fra Norge og hva er vi usikre på? Hvor bør innsatsen framover settes inn? Dette er blant spørsmålene Forskningsrådets program for klimaforskning (NORKLIMA), klimakonferansen skal prøve å gi svar på.

Både norske og internasjonale forskere vil være til stede. Og det blir debatt:

Hvilket behov har samfunnet for klimakunnskap?

Per Rune Henriksen (Ap), Peter Gitmark (H), Line Henriette Hjemdal (Krf) , Tord Lien (FrP), Snorre Valen (SV), Geir Pollestad (Sp) og Ola Elvestuen (V) sitter i panelet, mens samfunnsredaktør i Bergens Tidende Hilde Sandvik leder debatten.

Konferansen åpnes av statssekretær Heidi Sørensen som også vil være tilstede under paneldebatten.

Klimahovedstad
At valget falt på Bergen når klimaforskerne skulle samle seg, er kanskje ikke så rart. Bergen ble nylig kåret til Norges klimahovedstad av forskningsminister Tora Aasland.

NORKLIMA er Norges nasjonale klimaforskningsprogram. Jobber med f orskning på klimaendringer og hvilke konsekvenser det får for Norge. Det er o ver 100 forskningsprosjekter i gang. NORKLIMA var en av budsjettvinnerne i årets statsbudsjett: Fikk økt bevilgning på 23 millioner kroner per år

Les mer om konferansen og sjekk ut programmet på www.forskningsrådet.no/norklima

Kontaktperson NORKLIMA: Gøril Kristiansen 22 03 75 24/93 41 31 94