Gi innspill til nye porteføljeplaner

Vi reviderer planene som skal legge grunnlaget for fremtidige investeringer. Du og din organisasjon kan gi innspill på én eller flere av disse planene.

Forskningsrådet investerer nær 11 milliarder kroner årlig i forskning og innovasjon. Investeringene foretas gjennom Styret og 16 porteføljestyrer. Porteføljestyrene har egne porteføljeplaner, som skal sette retningen for innsatsen for å sikre at vi støtter de beste og mest relevante prosjektene. Porteføljeplanene beskriver investeringsmål, tiltak og forventede virkninger og samfunnseffekter av investeringene.

Planene revideres i 2021 og 2022

For at porteføljeplanene skal bygge på mest mulig oppdatert kunnskap innenfor sine områder, ønsker vi en åpen og bred dialog med aktører og interessenter i alle sektorer om innholdet. Du kan gi innspill til én eller flere av porteføljeplanene.

Vi oppfordrer større organisasjoner eller enheter i organisasjoner til å koordinere sine innspill internt, og sende et samlet innspill.

Når kan du spille inn?

Nedenfor finner du en oversikt over når vi vil be om innspill til planutkastene for de ulike porteføljene. I tillegg vil vi invitere til dialogmøter underveis i arbeidet med planutkastene.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få informasjon til rett tid. Husk å krysse av for temaene du er interessert i.

Høringsutkast publiseres i mai 2021, frist for innspill 26. mai:

Høringsutkast publiseres i juni 2021, frist for innspill 1. september:

Høringsutkast publiseres i desember 2021, frist for innspill i januar 2022:

Forskningsrådets styre vil behandle planene i to omganger:

 • September 2021
  • Industri og tjenestenæringer
 • Desember 2021
  • Humaniora og samfunnsvitenskap
  • Naturvitenskap og teknologi
  • Livsvitenskap
 • Juni 2022
  • De øvrige 12 porteføljene