Nye porteføljeplaner i 2022

Vi reviderer planene som skal legge grunnlaget for fremtidige investeringer og utlysninger.

Forskningsrådet investerer nær 11 milliarder kroner årlig i forskning og innovasjon. Investeringene skjer gjennom Forskningsrådets styre og 16 porteføljestyrer. Porteføljestyrene har egne porteføljeplaner som skal sette retningen for innsatsen, slik at vi støtter de beste og mest relevante prosjektene. Porteføljeplanene beskriver investeringsmål, tiltak og forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter av investeringene.

Dialog med aktører og interessenter

For at porteføljeplanene skal bygge på mest mulig oppdatert kunnskap innenfor sine områder, la vi opp til en åpen og bred dialog med aktører og interessenter i alle sektorer om innholdet. Blant annet inviterte vi til skriftlige innspill til kunnskapsgrunnlaget, og netthøringer på utkastene til de nye planene.

Dialogen pågikk fra mars 2021 til februar 2022. Vi fikk inn til sammen 519 innspill til de 16 porteføljeplanene. Av virksomhetene som ga innspill til planene, var 329 i offentlig sektor og 190 i privat sektor.

Innspillene til de ulike porteføljeplanene finner du her, eller via lenkene nedenfor.

Hva skjer nå?

Fire av de nye porteføljeplanene er ferdigstilt og vedtatt av Forskningsrådets styre. De øvrige planene er godkjent i de respektive porteføljestyrene og publiseres i løpet av sommeren og høsten 2022 som midlertidige planer, i påvente av behandling i Styret. Nedenfor finner du en oversikt over status for planarbeidet innenfor de ulike porteføljeplanene.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få beskjed når nye porteføljeplaner blir publisert. Husk å krysse av for temaene du er interessert i.

Ferdigstilte porteføljeplaner

Porteføljeplaner innstilt for vedtak i Styret

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 16.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.