Gi innspill til nye porteføljeplaner

Vi reviderer planene som skal legge grunnlaget for fremtidige investeringer og utlysninger. Du og din organisasjon kan gi høringssvar på én eller flere av disse planene.

Forskningsrådet investerer nær 11 milliarder kroner årlig i forskning og innovasjon. Investeringene foretas gjennom Styret og 16 porteføljestyrer. Porteføljestyrene har egne porteføljeplaner, som skal sette retningen for innsatsen for å sikre at vi støtter de beste og mest relevante prosjektene. Porteføljeplanene beskriver investeringsmål, tiltak og forventede virkninger og samfunnseffekter av investeringene.

Planene revideres i 2021 og 2022

For at porteføljeplanene skal bygge på mest mulig oppdatert kunnskap innenfor sine områder, ønsker vi en åpen og bred dialog med aktører og interessenter i alle sektorer om innholdet. Du kan gi høringssvar til én eller flere av porteføljeplanene.

Vi oppfordrer større organisasjoner eller enheter i organisasjoner til å koordinere seg internt, og sende et samlet høringssvar.

Når kan du spille inn?

Nedenfor finner du en oversikt over når vi vil be om innspill til planutkastene for de ulike porteføljene. I tillegg vil vi invitere til dialogmøter underveis i arbeidet med planutkastene.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få informasjon til rett tid. Husk å krysse av for temaene du er interessert i.

Høringer som pågår

Utkast til porteføljeplaner med frist for innspill 20. februar 2022:

Porteføljer som allerede har gjennomført 

Behandling av porteføljeplanene

Forskningsrådets styre vil behandle planene i tre omganger:

 • September 2021
  • Industri og tjenestenæringer
 • Februar 2022
  • Humaniora og samfunnsvitenskap
  • Naturvitenskap og teknologi
  • Livsvitenskap
 • Juni 2022
  • De øvrige 12 porteføljene

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. januar 2022, 00.40 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.