John-Arne Røttingen

Administrerende direktør

Røttingen har vært administrerende direktør i Forskningsrådet siden 1. mars 2017, og Visiting Fellow of Practice ved Blavatnik School of Government, Universitet i Oxford. Han er utdannet lege med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og mastergrader fra Oxford og Harvard. 

Han har vært direktør for smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet, med en rekke verv innen forskning og global helse nasjonalt og internasjonalt. Kjent for å ha ledet det internasjonale teamet som først testet ut en eksperimentell ebolavaksine som siden viste seg å være effektiv. Nå koordinerer han et internasjonalt samarbeidet satt i gang av Verdens helesorganisasjon for å evaluere effekten av en aktuell behandling av koronaviruset.

Tove Karin Stølen

Områdedirektør (COO) - Virksomhetsstyring og teknologi

Stølen har jobbet i Forskningsrådet siden 2013, og har ansvaret for å medvirke til en helhetlig samordning, styring og utvikling av Forskingsrådet som organisasjon. Tidligere har hun blant annet vært direktør for Landbruksdirektoratet, underdirektør for Sosial- og helsedepartementet og avdelingsdirektør for Nasjonalbiblioteket, hvor hun også var i toppledergruppen.

Anne Kjersti Fahlvik

Områdedirektør - Næringsutvikling og nyskaping

Fahlvik har bred erfaring fra FoU- og innovasjonssystemet gjennom egen forskning i Norge og Sverige, forsker- og lederroller i farmasøytisk industri i Norge og USA i tillegg til erfaring fra en investorfinansiert startup innen medtech. Hun har vært i Forskningsrådet siden 2006, har doktorgrad i farmakologi fra Universitetet i Oslo, og er aktiv som foredragsholder, evaluator, mentor og jurymedlem på norske og utenlandske innovasjons- og næringsarenaer.

Jesper Werdelin Simonsen

Områdedirektør - Samfunnsutvikling og digitalisering

Simonsen er norsk landbruksøkonom og har tidligere vært statssekretær for Miljødepartementet for partiet Venstre, forskningsdirektør i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (nå del av NIBIO) og forsker ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU). Han begynte i Forskningsrådet i 2000, hvor han tidligere også har vært ansvarlig for helseforskning, global utvikling og samfunnsvitenskapelig miljøforskning.

Fridtjof Fossum Unander

Områdedirektør - Bærekraft og grønt skifte

Før han kom til Forskningsrådet i 2008, var Unander viseadministrerende direktør og fungerende administrerende direktør i Enova SF, et statlig foretak med ansvar for energieffektivisering og fornybar energiprogrammer i Norge. Tidligere har han arbeidet i ni år for International Energy Agency (IEA) i Paris, hvor han hadde stillinger som fungerende leder for divisjon for energiteknologi og hovedadministrator. Han har også vært seniorforsker ved Institute for Energy Technology (IFE) i Norge og gjesteforsker ved Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley.

Kristin Danielsen

Områdedirektør - Internasjonalisering og forskningssystemet

Danielsen har en doktorgrad fra University of Kentucky innenfor hesteernæring og treningsfysiologi og har seks års erfaring fra næringslivet før hun begynte i Forskningsrådet i 2002. Hun har vært styreleder for både EUREKA og The Association of Innovation Agencies in Europe (Taftie) og har hatt flere verv under Europakommisjonen. Hun er nå bl.a. styremedlem i NordForsk, medlem av Fulbright-styret i Norge og styremedlem for SLU (det svenske landbruksuniversitetet).

Cathrine Torp

Områdedirektør - Kommunikasjon og brukeropplevelse

Kommunikasjon har ansvaret for at Forskningsrådets virkemidler blir godt kjent hos målgruppene våre, for å skape forståelse for forskningens bidrag til samfunnsutviklingen og en kunnskapsbasert samfunnsdialog. Nasjonale tiltak som Forskningsdagene, Nysgjerrigper og Unge forskere ligger derfor under kommunikasjonsområdet.

Torp har bred erfaring fra tilsvarende roller fra blant annet DNV GL, Statoil og Storebrand før hun begynte i Forskningsrådet i 2018. Hun er siviløkonom fra universitetet i Neuchatel og sitter i Direksjonen i Polytekniske Forening, og i Norge ledelsen av EACD (European Association of Communication Directors).

Randi Søgnen

Stabsdirektør

Administrerende direktør Stab har overordnet koordineringsansvar for bl.a. strategi, mål- og resultatstyring, interne styrings-prosesser –og systemer, forsknings- og innovasjonspolitikk og overordnet rådgivning.

Søgnen er statsviter og har jobbet i Forskningsrådet siden november 2009. Hun kom fra stillingen som assisterende direktør på Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Hun var tidligere forsker og forskningsleder samme sted, hun var også redaktør for fagbladet Forskningspolitikk (2003-2008). Søgnen har mangeårig erfaring med studier av forskningspolitikk og forskningsorganisasjon samt med evaluering av forskning. Hun har hatt ulike styreverv og komitedeltagelser på feltet, hun er nå nasjonal delegat til OECDs vitenskapskomite (CSTP).

Yves Boulmer

Områdedirektør (CFO) - Analyse og porteføljestyring

Boulmer begynte i Forskningsrådet i januar 2020. Han er siviløkonom fra handelshøyskolen ESSEC i Paris og har arbeidserfaring innen økonomistyring og finansiell rådgivning. Han har tidligere vært Partner i Deloitte og har i de seneste årene vært faglig leder for verdsettelse i skatteetaten hvor han har ledet en tverrfaglig rådgivningsenhet med særlig fokus på internasjonale transaksjoner.

Hans ekspertise innen virksomhetsverdsettelse og vurdering av teknologi og immaterielle rettigheter er anerkjent og han har lang erfaring med voldgiftsprosesser og rettsforhandlinger i verdifastsettelsessaker gjennom regelmessige utnevnelser som voldgiftsmann, sakkyndig vitne eller dommer.