Ny toppledergruppe i Forskningsrådet

Forskningsrådets nye toppledergruppe er klar etter at fire direktørstillinger ble lyst ut høsten 2022.

Les nyhet

Mari Sundli Tveit

Administrerande direktør

Mari Sundli Tveit er direktør for Noregs forskingsråd. Ho har tidlegare vore rektor ved NMBU, direktør for politikk i NHO og styreleiar for Universitets- og høgskulerådet. Sundli Tveit er professor i landskapsarkitektur og sit i styret for Global Research Council og Science Europe.

Anne Kjersti Fahlvik

Områdedirektør - Innovasjon i næringsliv og offentleg sektor

Fahlvik har brei erfaring frå FoU- og innovasjonssystemet gjennom eigen forsking i Noreg og Sverige, forskar- og leiarroller i farmasøytisk industri i Noreg og USA i tillegg til erfaring frå ein investorfinansiert startup innanfor medtech. Ho har vore i Forskingsrådet sidan 2006, har doktorgrad i farmakologi frå Universitetet i Oslo, og er aktiv som foredragshaldar, evaluator, mentor og jurymedlem på norske og utanlandske innovasjons- og næringsarenaer.

Tove Karin Stølen

Områdedirektør - Verksemdutvikling og drift

Stølen har jobba i Forskingsrådet sidan 2013, og har ansvaret for å medverke til ei heilskapleg samordning, styring og utvikling av Forskingsrådet som organisasjon. Tidligare har ho mellom anna vore direktør for Landbruksdirektoratet, underdirektør for Sosial- og helsedepartementet og avdelingsdirektør for Nasjonalbiblioteket, kor ho også var i toppleiargruppa.

Jesper Werdelin Simonsen

Områdedirektør - Investering, rådgivning og dialog

Simonsen er norsk landbruksøkonom og har tidligare vore statssekretær for Miljødepartementet for partiet Venstre, forskingsdirektør i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (no del av NIBIO) og forskar ved Noregs landbrukshøgskole (nå NMBU). Han byrja i Forskingsrådet i 2000, kor han tidligare også har vore ansvarleg for helseforsking, global utvikling og samfunnsvitskapleg miljøforsking.

Kristin Danielsen

Konstituert områdedirektør - Forskningssystemet og internasjonalisering

Danielsen har ein doktorgrad frå University of Kentucky innanfor hesteernæring og treningsfysiologi og har seks års erfaring frå næringslivet før ho byrja i Forskingsrådet i 2002. Ho har vore styreleiar for både EUREKA og The Association of Innovation Agencies in Europe (Taftie) og har hatt fleire verv under Europakommisjonen. Ho er no bl.a. styremedlem i NordForsk, medlem av Fulbright-styret i Noreg og styremedlem for SLU (det svenske landbruksuniversitetet).

Christina I.M. Abildgaard

Konstituert områdedirektør - Berekraftig samfunnsutvikling

Abildgaard er utdanna frå Noregs landbrukshøgskule (nå NMBU) som Næringsmiddelkandidat og har ein Dr.scient grad innan bioteknologi. Ho har litt over 20 års erfaring frå Forskingsrådet og har leidd ulike avdelingar med ansvarsområde som omfattar hav og polar, klima og miljøforsking, mat, bioøkonomi og mogleggjerande teknologiar. Ho har bl.a. erfaring frå forsking, næringsliv og frå departementa FKD og NHD. Ho har sete i fleire styre og utval nasjonalt og internasjonalt.

Christian Haug-Moberg

Pressesjef

Christian Haug-Moberg er ansvarleg for media- og samfunnsdialog og strategisk kommunikasjonsrådgiving i Forskingsrådet. Han har jobba i Forskingsrådet sidan 2016, og har blant anna vore avdelingsdirektør med ansvar for media- og samfunnsdialog og fungert i rolla som områdedirektør for kommunikasjon og brukarreise. Haug-Moberg er også nestleiar i styret til Forskning.no. Tidlegare har han leidd analyseavdelinga ved Forsvarets mediesenter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 21.35 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.