Forskingsrådets internasjonale utval

Det internasjonale rådgivande utvalet er eit uavhengig utval som består av internasjonale ekspertar, utnemde av Forskingsrådets administrerande direktør for å gi råd om forskings- og innovasjonspolitikk.

Andrew W. Wyckoff, direktør, OECD
Erkki Ormala, professor, Aalto-universitetet
Georg von Krogh, professor, ETH Zürich
Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde universitet
Jan-Eric Sundgren, konsulent
Mariana Mazzucato, professor, University College London
Reinhilde Veugelers, professor, Katholieke Universiteit Leuven
Robert-Jan Smits, seniorrådgiver, European Political Strategy Center
Sir Mark Walport, Chief Executive Designate, UK Research and Innovation
Sylvia Schwaag Serger, prorektor, Lunds universitet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 12.50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.