Forskingsrådets internasjonale utval

Det internasjonale rådgivande utvalet er eit uavhengig utval som består av internasjonale ekspertar, utnemde av Forskingsrådets administrerande direktør for å gi råd om forskings- og innovasjonspolitikk.

Andrew W. Wyckoff, direktør, OECD
Erkki Ormala, professor, Aalto-universitetet
Georg von Krogh, professor, ETH Zürich
Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde universitet
Jan-Eric Sundgren, konsulent
Mariana Mazzucato, professor, University College London
Reinhilde Veugelers, professor, Katholieke Universiteit Leuven
Robert-Jan Smits, seniorrådgiver, European Political Strategy Center
Sir Mark Walport, Chief Executive Designate, UK Research and Innovation
Sylvia Schwaag Serger, prorektor, Lunds universitet