Ansatte i Forskningsrådet

Viser alle treff for valgte bokstav

M

Thor Baukhol Madsen

Rådgiver

 • HR og dokumentasjon

Anne Magnussøn

Seniorrådgiver

 • Instituttpolitikk og sektorsamspill

Pål Sigurd Malm

Seniorrådgiver

 • Digitalisering og IKT

Tarjei Nødtvedt Malme

Spesialrådgiver

 • Petroleum

Inderjit Singh Marjara

Seniorrådgiver

 • Bioøkonomi

Linda Kristin Markussen

Rådgiver

 • Bioøkonomi

Gro Marthinsen

Seniorrådgiver

 • Industri og tjenestenæringer

Ingvild Marthinsen

Spesialrådgiver

 • Hav og polar

Oda Bjelland Mathiassen

Rådgiver

 • Internasjonalisering

Cecilie Anita Mathiesen

Seniorrådgiver

 • Åpen forskerarena

Nina Therese Maubach

Spesialrådgiver

 • Global utvikling og internasjonale relasjoner

Kimberly C. Mayes

Seniorrådgiver

 • Petroleum

Sindre Mekjan

Spesialrådgiver

 • Samfunnsdialog og media

Vita Melinauskaite

Rådgiver

 • Instituttpolitikk og sektorsamspill

Miriam Meling

Seniorrådgiver

 • Industri og tjenestenæringer

Espen Melleby

Seniorrådgiver

 • Bedriftenes innovasjonsarena

Inger Midtkandal

Spesialrådgiver

 • Internasjonalisering

Cristina Mihai

Seniorkonsulent

 • Energi

Hege Strand Mikkelsen

Seniorrådgiver

 • Helseforskning og helseinnovasjon

Mette Mila

Seniorrådgiver

 • Hav og polar

Marianne Aastebøl Minge

Seniorrådgiver

 • Åpen forskerarena

Kai Mjøsund

Spesialrådgiver

 • Mobilisering og regional utvikling

André Fossen Mlonyeni

Spesialrådgiver

 • Digitalisering og IKT

Asbjørn Mo

Avdelingsdirektør

 • Instituttpolitikk og sektorsamspill

Morten Moen

Seniorrådgiver

 • IKT

Svein Erik Moen

Seniorrådgiver

 • Transport og maritim

Trine Monsen

Seniorrådgiver

 • Økonomi

Lene Mostue

Direktør

 • Energi

Miriam El Moussaoui

Rådgiver

 • Velferd og utdanning

Marita Lervik Mthethwa

Rådgiver

 • Åpen forskerarena

Elin Rekdal Müller

Rådgiver

 • Kilden

Ørjan Munkvold

Spesialrådgiver

 • Stab/Områdedirektør - ORGDIGIT

Ingrid Anne Munz

Spesialrådgiver

 • Petroleum

Emilie Myhre

Konsulent

 • HR og dokumentasjon

Maria Ekornes Myhre

Avdelingsdirektør

 • Digital kommunikasjon og brukerreise

Randi Myhre

Seniorrådgiver

 • Bedriftenes innovasjonsarena

Tom-Espen Møller

Spesialrådgiver

 • Internasjonalisering

Marit Møllhausen

Seniorrådgiver

 • Digital kommunikasjon og brukerreise