Samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr følges opp

Nyhetene regjeringen kommer med i dag er en god start på gjennomføringen av selve samfunnsoppdraget. De ambisiøse målene foreslått av operativ gruppe står i stor grad ved lag og det forslås en organisering som følger opp målene på en god måte.

- Dette er et bredt og viktig samfunnsoppdrag som vil ha stor betydning både for blå og grønn sektor fremover. Det er viktig for å redusere klimagassutslipp og for verdiskaping i disse sektorene. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen har satt seg disse ambisiøse målene. Det er viktig å komme raskt i gang med samfunnsoppdraget og vi er klare til å støtte opp om det, sier Mari Sundli Tveit.  

Les mer om samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr og forslagene en operativ gruppe leverte før jul: Berekraftig fôr (forskningsradet.no) 

Lenke opp til pressmeldingen fra NFD: Mere norske råvarer i fôr til oppdrettsfisk og husdyr i framtida - regjeringen.no 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juli 2024, kl. 00.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.