Fem forskningsprosjekter får 40 millioner til ny teknologi i transportsektoren

Av-ising av nullutslippfly og datadrevet salting av vei er to av teknologiprosjektene som nå får penger fra Samferdselsdepartementet.

– Norge må raskt ta i bruk effektiv ny teknologi for å få på plass et miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Prosjektene som nå får penger viser vei, og er i tråd det vi sammen med Forskningsrådet ønsker å få til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Pengene er bevilget innenfor Pilot-T-ordningen og følger opp satsingen på ny teknologi i transportsektoren.

Forskning for effektiv og grønn transport

Blant bedriftene som nå får støtte er UBIQ AEROSPACE i Trondheim. De får 9,1 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle et is-beskyttelsessystem for nullutslippsfly. For å ta i bruk nye flytyper i Norge, er løsninger for av-ising underveis nødvendig.

Bane NOR får 8,4 millioner kroner til et prosjekt som tar i bruk kameraer og automatisk bildeanalyse for mer effektiv kontroll av jernbaneinfrastrukturen.

Tunable AS får 7,1 millioner kroner til å utvikle datadrevet veisalting. En ny type sensor kan forutsi når det blir behov for salting. Det gir økt trafikksikkerhet og store miljøgevinster ved at man forhindrer unødvendig salting.

– Transportsektoren står overfor en rekke utfordringer der teknologi må være en del av løsningene. Digitalisering og bruk av ny teknologi skal bidra både til økt fremkommelighet, økt transportsikkerhet og et mer klima- og miljøvennlig transportsystem. Pilot-T er en del av regjeringens samlede teknologisatsing, og er videreført i ny transportplan, sier Nygård.

Sammen med den nye forskningssenter-ordningen Transport 2050, prioriterer regjeringen 1,5 milliarder kroner til Pilot-T i ny NTP.

Pilot-T

Det er gitt 300 millioner kroner i støtte til i alt 35 prosjekter under Pilot-T siden 2018.

– I et Pilot-T-prosjekt skal bedrifter, i samarbeid med forskningsinstitusjoner, etater mm, utvikle ny kunnskap eller bruke eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Prosjektene vil gi viktig kunnskap og kan bidra til at teknologi tas i bruk og er tilpasset norske forhold, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i Forskningsrådet.

Pilot-T finansieres av Samferdselsdepartementet og er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Formålet med Pilot-T-ordningen er å øke aktiviteten i norsk næringsliv knyttet til utvikling og testing av løsninger for et mer effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Disse har fått støtte

Organisasjon Prosjekttittel Tema Søkt beløp
BANE NOR SF  AutoKontroll - Automatisert kontroll av jernbane Energi og transport Kr 8 400 000
TUNABLE AS  Miniatyrisert optisk spektrometer for behovsstyrt, trygg og mer miljøvennlig salting av veier  Energi og transport Kr 7 150 000
UBIQ AEROSPACE AS  Zero Ice Shield: D•ICE Ice Protection for Aviation's Green Evolution  Energi og transport Kr 9 101 000
ARENDAL HAVNEVESEN KF  Co-OrchesTrAI – Collaborative Orchestration of Traffic with AI support  Energi og transport 8 960 000 (Innstilt beløp)
SWARCO NORGE AS Smart AI CAM integrasjon for adaptiv trafikkstyring Energi og transport Kr 5 000 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 19:54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.