Mer forskning i norsk næringsliv

Næringslivets investeringer i forskning og utvikling øker, og norske bedrifter utførte forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 42,8 milliarder kroner i 2022. Dette er i overkant av 4,5 milliarder kroner mer enn i 2021.

Næringslivets investeringer i forskning og utvikling øker. Utviklingen viser at bedriftene vet at forskning og utvikling gir økt konkurransekraft. Foto: Forskningsrådet

Nye tall fra SSB viser at norsk næringsliv hadde en markant økning i FoU-innsatsen i 2022. Bedriftenes investeringer i egenutført forskning og utvikling økte med 12 prosent i perioden. Justert for lønns- og prisvekst viste tallene en realvekst på 5 prosent (for bedrifter med minst 10 ansatte).

– Næringslivet er avgjørende for en vellykket grønn omstilling. De nye tallene fra SSB er i tråd med det vi i Forskningsrådet også ser i våre analyser og tildelinger. Dette lover godt for målet som regjeringen har satt om at næringslivets investeringer i forskning og utvikling skal økes til 2 prosent av BNP innen 2030, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

FoU-innsatsen målt i utførte FoU-årsverk viser også en solid vekst. I 2022 ble det utført 6 prosent flere FoU-årsverk enn året før, mot en vekst på 3 prosent i 2021 og 4 prosent i 2020. I tillegg utførte bedrifter med 5-9 ansatte forskning og utvikling for nesten 3,6 milliarder kroner i 2022, en nominell nedgang på 2 prosent fra 2021. 

– Samarbeid med forskningsinstitutter og universiteter og høyskoler er viktig for økt forskningsinnsats. Den positive trenden viser at bedriftene vet at forskning og utvikling gir økt konkurransekraft, sier Sundli Tveit.

Forskningsrådet har mange støtteordninger for bedrifter som vil drive forskning og utvikling

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 18:52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.