1 milliard kroner blir lyst ut i 2024 til innovasjonsprosjekt i bedrifter og til pilotering av ny teknologi

Fullstendig utlysing kjem i starten av juni. Bedrifter kan søkje frå august.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N) er ei støtteordning for bedrifter som skal gjennomføre innovasjonsprosjekt med høg grad av forskings- og utviklingsinnhald. Prosjekta skal bidra til verdiskaping gjennom utvikling av nye produkt, prosessar eller tenester i breidda av norsk næringsliv. 

Også pilotering og demonstrasjonsprosjekt 

Frå 2024 vil utlysing av midlar til Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet vere del av utlysinga Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Dette gjeld spesielt for prosjekt innanfor petroleum.  

Treng meir forsking i næringslivet 

Regjeringa har nettopp lansert ein strategi for at forsking og utvikling  i næringslivet skal utgjere to prosent av BNP innan 2030. 

–  Forsking og utvikling er avgjerande for å styrkje norsk konkurranseevne. Innovasjonsprosjekt i næringslivet bidreg til verdiskaping gjennom utvikling av nye produkt, prosessar eller tenester i breidda av norsk næringsliv, seier administrerande direktør i Forskingsrådet Mari Sundli Tveit. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juli 2024, kl. 00.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.