Vi kartlegger folkeforskningen i Norge

Folkeforskning (citizen science) handler om at publikum og forskere hjelper hverandre med å produsere ny kunnskap og innsikt. Nå kartlegger Forskningsrådet folkeforskning i Norge og vi er ute etter dine erfaringer og tanker. Selv om folkeforskning ikke er nytt, finnes det lite systematisert kunnskap om omfang og erfaringen.

Tre damer i turklær med insektshover i hendene bøyer seg ned mot en liten dammot en

Er du interessert i å engasjere folk flest i innsamling av data og/eller problemstillinger som er knyttet til forskningsrelaterte spørsmål? Eller bare engasjert i folkeforskning? Da håper vi du har tid å svare på undersøkelsen. Du trenger ikke å jobbe med folkeforskning for å svare.

Folkeforskning dekker alle typer forskningsdisipliner, og kan være innsamling av data eller hjelp til å gjennomgå store datamengder, for eksempel observasjoner av planter eller dyr, innsamling av språkdata eller hjelp til å klassifisere bilder av galakser. Folkeforskning kan også handle om å bidra til å formulere forskningsspørsmål og prøve ut nye metoder.

Det finnes fortsatt lite systematisert kunnskap om hvordan involvering av forskjellige samfunnsaktører i forskningsprosesser. Spørreundersøkelsen er del av en pågående kartlegging av folkeforskning i Norge som Forskningsrådet har tatt initiativ til, og inngår i arbeidet i det nasjonale nettverket for folkeforskning.

Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge aktiviteter innen folkeforskning/Citizen Science (CS) i Norge. Særlig på europeisk nivå har tematikken CS fått mye oppmerksomhet de siste årene. Involvering av innbyggerne i forskning, transparens og demokratisering av forskning har blitt viktige temaer på forskningsagendaen og ikke minst i jakten etter forskningsmidler. Med denne undersøkelsen ønsker Forskningsrådet å kartlegge CS/folkeforskningsaktivitetene i Norge, identifisere behovene i miljøet samt å skape bevissthet rundt aktivitetene samt det nyetablerte nasjonale nettverk for folkeforskning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.