Vi kartlegger folkeforskningen i Norge

Folkeforskning (citizen science) handler om at publikum og forskere hjelper hverandre med å produsere ny kunnskap og innsikt. Nå kartlegger Forskningsrådet folkeforskning i Norge og vi er ute etter dine erfaringer og tanker. Selv om folkeforskning ikke er nytt, finnes det lite systematisert kunnskap om omfang og erfaringen.

Tre damer i turklær med insektshover i hendene bøyer seg ned mot en liten dammot en

Er du interessert i å engasjere folk flest i innsamling av data og/eller problemstillinger som er knyttet til forskningsrelaterte spørsmål? Eller bare engasjert i folkeforskning? Da håper vi du har tid å svare på undersøkelsen. Du trenger ikke å jobbe med folkeforskning for å svare.

Folkeforskning dekker alle typer forskningsdisipliner, og kan være innsamling av data eller hjelp til å gjennomgå store datamengder, for eksempel observasjoner av planter eller dyr, innsamling av språkdata eller hjelp til å klassifisere bilder av galakser. Folkeforskning kan også handle om å bidra til å formulere forskningsspørsmål og prøve ut nye metoder.

Det finnes fortsatt lite systematisert kunnskap om hvordan involvering av forskjellige samfunnsaktører i forskningsprosesser. Spørreundersøkelsen er del av en pågående kartlegging av folkeforskning i Norge som Forskningsrådet har tatt initiativ til, og inngår i arbeidet i det nasjonale nettverket for folkeforskning.

Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge aktiviteter innen folkeforskning/Citizen Science (CS) i Norge. Særlig på europeisk nivå har tematikken CS fått mye oppmerksomhet de siste årene. Involvering av innbyggerne i forskning, transparens og demokratisering av forskning har blitt viktige temaer på forskningsagendaen og ikke minst i jakten etter forskningsmidler. Med denne undersøkelsen ønsker Forskningsrådet å kartlegge CS/folkeforskningsaktivitetene i Norge, identifisere behovene i miljøet samt å skape bevissthet rundt aktivitetene samt det nyetablerte nasjonale nettverk for folkeforskning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 17:09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.