Søknader til fristane i februar

Det var to store søknadsfristar i februar. Til fristen for Forskarprosjekt 8. februar fekk vi 683 søknader; til fristen for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt 15. februar fekk vi 395.

Bilde av Elian Vikane og Mads A. Skjelstad som koordinerer arbeidet med søknadsbehandling
Elin Vikane og Mads A. Skjelstad koordinerer arbeidet med søknadsbehandling etter Forskingsrådets store fristar for universitet, høgskular og institutt i februar. Etter den administrative behandlinga, overtar ekspertpanel som evaluerer kvar enkelt søknad.

Har du søkt til februarfristane? Sjå eventuelt

53 prosent av prosjekta det blir søkt om, har mannleg leiar, 47 prosent har kvinneleg leiar.

Forskarprosjekt for fornying: 580 søknader – søkt om i alt 5,8 milliardar kroner

Stort, tverrfagleg forskarprosjekt: 3 søknader – 100 millionar kroner

Unge forskartalent: 100 søknader – 786 millionar kroner

Samarbeidsprosjekt: 334 søknader – 4,3 milliardar kroner

Kompetanseprosjekt: 61 søknader – 738 millionar kroner

For meir informasjon, sjå statistikk (tableau.com). Vel søknadsfrist t.h. på sida. Statistikken gjeld siste søknadsfrist. Vel 8. februar (Forskerprosjekt) og/eller 15. februar (Kompetanse- og samarbeidsprosjekt).

Du finn meir informasjon om dei ulike utlysingane på denne sida: Aktuelle utlysingar - søk om midlar frå Forskingsrådet – vel "Gjennomførte".

    • Kompetanse- og samarbeidsprosjekt er ei nyare ordning for å utvikle ny kunnskap og byggje forskingskompetanse som samfunnet eller næringslivet treng for å møte viktige samfunnsutfordringar.
    • Her er samarbeid mellom forskingsmiljø og aktørar som ikkje er frå universitet, høgskular eller institutt, eit krav.
    • Eit formål er å fremje samarbeid på tvers av sektorar. Initiativet til prosjektsamarbeidet kan komme frå alle partar. Partnar(ane) bidrar med problemstillinga, mens forskingsorganisasjonen leier prosjektet og sender søknaden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 04:22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.