Møt oss under Arendalsuka 2023

Vi er til stede på Arendalsuka for å fortelle hvordan forskning bidrar til fremtidsrettede løsninger over hele landet – både for næringslivet og offentlige virksomheter.

Pollen havnen i Arendal med hus, kirke og båter ved vannet, logo

På vegne av fellesskapet tildeler vi hvert år over 11 milliarder kroner i forskning, innovasjon og utvikling i hele landet. Vi jobber for et samfunn der forskning blir skapt, brukt, utfordret, verdsatt og delt av alle, slik at den bidrar til omstilling og verdiskaping i et bærekraftig samfunn. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer og gjør grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig.

I løpet av uka bidrar vi i debatter, på seminarer og ved ulike arrangementer der store og små samfunnsutfordringer er tema. Møt oss på et av arrangementene eller besøk oss på vår seilbåt i Pollen.

Arrangementer som Forskningsrådet deltar på:

Tirsdag 15. august

10:45 – 11:45:  Regjeringen vil doble næringslivets forskningsinnsats innen 2030 - hvordan når vi målet?
Madam Reiersen   

12:00 – 13:00: Forskning og innovasjon: veien til framgang i kommunene
Stavanger-teltet

14:00 – 15:00: Slik knekker Norge koden for nullutslipp i transport
Samfunnsteltet

Onsdag 16. august

10:00 – 11:30: Veikart og verdikjeder viktige verktøy for å realisere potensialet i ny norsk helsenæring
Thon hotel Arendal

11:00 – 11:45: Hvordan kan kunstig intelligens forbedre Norge?
MS Lofoten 

13:00 – 13:45: Kunnskap eller handling – vet vi nok til å gjennomføre FNs naturavtale? 
MS Lofoten

13:30 – 14:30: Nullutslippsfôr innen 2030
Thon hotel Arendal

15:00 – 16:00: Mission possible: Sirkulærøkonomi som involverer hele samfunnet
Håpets katedral

17:00 – 18:00: Toppmøte om forskning: Norge i omstilling – hvilken forskningspolitikk trenger vi nå?
MS Lofoten  

Torsdag 17. august

08:00 – 08:45: På tide å tette tapssluket i forskningen
Frivillighetsteltet

08:30 – 09:15: Hvordan skaper vi verdens mest bærekraftige mineralnæring?
MS Lofoten

09:00 – 10:00: Eu investerer for omstilling. Hva gjør vi i Norge, egentlig?
Kanalplassen

09:30 – 10:30: Mobilitet 2040 - Øke verdiskapning, løse mobilitetsbehov og kutte infrastruktur-investeringer
Mør biffhus

10:00 – 11:30: Regler for åpen deling av data - til hjelp eller hinder?
Clarion Hotel Tyholmen

10:00 – 11:00: Makta trenger fakta
Bærekraftscenen

10:00 – 11:30: Nukleær kompetanse - er Norge forberedt?
Clarion Hotel Tyholmen

11:00 – 12:30: Spionasje i norsk utdanning og forskning
Aleppo stasjon

11:30 – 13:00:  Fra hvitt til blått: Kunnskap og forvaltning av framtidens polhav
Christian Radich

14:30 – 16:00: Livsviktig eksportsatsing – en lansering av partnerskap for helseteknologi og livsvitenskap
Clarion Hotel Tyholmen

14:00 – 15:30: Trenger Norge kompetanse innenfor området nukleærmedisin?
Clarion Hotel Tyholmen

15:00 – 15:50: Næringslivet må forske, utvikle og innovere mer. Hvordan kan universiteter og høyskoler bidra?
UiA-teltet

15:00 – 16:00: Bærekraftig matproduksjon - blir blåskjell den nye fredagstacoen?
Thon hotel Arendal

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 11.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.