Møt oss under Arendalsuka 2023

Vi er til stede på Arendalsuka for å fortelle hvordan forskning bidrar til fremtidsrettede løsninger over hele landet – både for næringslivet og offentlige virksomheter.

Pollen havnen i Arendal med hus, kirke og båter ved vannet, logo

På vegne av fellesskapet tildeler vi hvert år over 11 milliarder kroner i forskning, innovasjon og utvikling i hele landet. Vi jobber for et samfunn der forskning blir skapt, brukt, utfordret, verdsatt og delt av alle, slik at den bidrar til omstilling og verdiskaping i et bærekraftig samfunn. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer og gjør grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig.

I løpet av uka bidrar vi i debatter, på seminarer og ved ulike arrangementer der store og små samfunnsutfordringer er tema. Møt oss på et av arrangementene eller besøk oss på vår seilbåt i Pollen.

Arrangementer som Forskningsrådet deltar på:

Tirsdag 15. august

10:45 – 11:45:  Regjeringen vil doble næringslivets forskningsinnsats innen 2030 - hvordan når vi målet?
Madam Reiersen   

12:00 – 13:00: Forskning og innovasjon: veien til framgang i kommunene
Stavanger-teltet

14:00 – 15:00: Slik knekker Norge koden for nullutslipp i transport
Samfunnsteltet

Onsdag 16. august

10:00 – 11:30: Veikart og verdikjeder viktige verktøy for å realisere potensialet i ny norsk helsenæring
Thon hotel Arendal

11:00 – 11:45: Hvordan kan kunstig intelligens forbedre Norge?
MS Lofoten 

13:00 – 13:45: Kunnskap eller handling – vet vi nok til å gjennomføre FNs naturavtale? 
MS Lofoten

13:30 – 14:30: Nullutslippsfôr innen 2030
Thon hotel Arendal

15:00 – 16:00: Mission possible: Sirkulærøkonomi som involverer hele samfunnet
Håpets katedral

17:00 – 18:00: Toppmøte om forskning: Norge i omstilling – hvilken forskningspolitikk trenger vi nå?
MS Lofoten  

Torsdag 17. august

08:00 – 08:45: På tide å tette tapssluket i forskningen
Frivillighetsteltet

08:30 – 09:15: Hvordan skaper vi verdens mest bærekraftige mineralnæring?
MS Lofoten

09:00 – 10:00: Eu investerer for omstilling. Hva gjør vi i Norge, egentlig?
Kanalplassen

09:30 – 10:30: Mobilitet 2040 - Øke verdiskapning, løse mobilitetsbehov og kutte infrastruktur-investeringer
Mør biffhus

10:00 – 11:30: Regler for åpen deling av data - til hjelp eller hinder?
Clarion Hotel Tyholmen

10:00 – 11:00: Makta trenger fakta
Bærekraftscenen

10:00 – 11:30: Nukleær kompetanse - er Norge forberedt?
Clarion Hotel Tyholmen

11:00 – 12:30: Spionasje i norsk utdanning og forskning
Aleppo stasjon

11:30 – 13:00:  Fra hvitt til blått: Kunnskap og forvaltning av framtidens polhav
Christian Radich

14:30 – 16:00: Livsviktig eksportsatsing – en lansering av partnerskap for helseteknologi og livsvitenskap
Clarion Hotel Tyholmen

14:00 – 15:30: Trenger Norge kompetanse innenfor området nukleærmedisin?
Clarion Hotel Tyholmen

15:00 – 15:50: Næringslivet må forske, utvikle og innovere mer. Hvordan kan universiteter og høyskoler bidra?
UiA-teltet

15:00 – 16:00: Bærekraftig matproduksjon - blir blåskjell den nye fredagstacoen?
Thon hotel Arendal

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2023, 22:48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.