130 millioner til havforskning

15 bedrifter innenfor havnæringene kan nå sette i gang forskningsprosjekter. De skal blant annet utvikle mer miljøvennlige fangstredskap, lage systemer for autonom droneinspeksjon av vindkraftverk, og utvikle fôr som reduserer sykdom hos settefisk.

– Vi trenger at næringslivet leder an med forskning og innovasjon. Forskningen som disse bedriftene skal utføre vil gi oss viktig kunnskap som både forvaltning og næringsliv vil kunne benytte når vi skal utvikle de blå næringene. Prosjektene bidrar til at Norge fortsette å lede an internasjonalt innen bærekraft og innovasjon på havet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Prosjektene får tilsammen 130 millioner kroner fra Forskningsrådet for innovasjon innenfor fiskeri, havbruk og maritime næringer (se tabell nederst).

Bærekraftige fangstredskap

Blant annet får Ervik Havfiske AS på Stadlandet 10 millioner kroner til et prosjekt der målet er å gjøre snøkrabbefangst mer bærekraftig og lønnsomt gjennom å utvikle hele fiskeriet, fra fangst til salgbart produkt. De tar sikte på å utvikle teiner som er mer effektive. Teinene skal også kunne ta i bruk alternativt marint råstoff til agnformål og oppnå et prosessert produkt med jevnere kvalitet.

Norbait AS på Måløy i Vestland 3,5 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle kostnadseffektive teine- og lineagn for kommersielt fiske basert på marint restråstoff og bionedbrytbare hjelpestoffer. Det nye agnet skal fiske minst like godt som tradisjonelt agn, og bidra til mindre plastforurensing fra fiskerinæringa.

Tryggere og mer effektive maritime operasjoner

Ulstein Design & Solutions AS i Møre og Romsdal får 3 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle en forbedret og automatisk metode for overføring av slepelinen mellom drivende skip og slepefartøy. Løsningen vil være effektiv i tilfeller der det drivende skipet er et mannskapsløst autonomt skip, eller et drivende skip som har blitt forlatt av mannskapet. Nye løsninger vil redusere risiko for at skipet kolliderer eller grunnstøter. Slike uønskede hendelser kan medføre fare for liv, skade på havstrukturer og forurensning fra last.

Stable AS i Arendal får 6 millioner kroner til et prosjekt der målet er å tilrettelegge for autonom droneinspeksjon av vindkraftverk fra servicefartøy. Dette innebærer blant annet å finne løsninger for sikker letting og landing fra båt, samt å etablere teknologistandarder som gir langsiktig økonomisk og operasjonell trygghet. Prosjektet vil favne hele verdikjeden, fra underleverandør til nøkkelteknologi, systemintegrator, båtdesigner og tjenesteleverandør.

Bedre velferd for settefisk

Skretting Aquaculture Research Centre AS i Stavanger får 8,8 millioner kroner til å utvikle et nytt fiskefôr mot nyreforkalking hos settefisk (nefrokalsinose). Sykdommen er en stor utfordring, og ble i 2022 rangert som den nest høyeste årsaken til dødelighet, dårlig velferd og redusert vekst i norske settefiskanlegg. Prosjektet har som mål å utvikle en diett for å forhindre eller behandle sykdommen, og på den måten bidra til økt helse og velferd for laks.

– Skal norsk marin og maritim næring fortsatt være i verdenstoppen, må vi ha forskning og utvikling i verdenstoppen. Forskningen i bedriftene som nå har fått støtte vil bidra til bærekraftig vekst og fornuftig forvaltning av havet vårt fremover, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Disse bedriftene får støtte

Bedrift Prosjekttittel

Søkt beløp (i 1000 kr)
 

Fylke Kommune

C-FEED AS

Etablere Rhodomonas kultur med gunstig mikrobiom tilpasset industriell produksjon

8 077

 Trøndelag

Indre Fosen

SANDE SETTEFISK AS

Sesonguavhengig produksjon av regnbueørret

8 161

 Vestland  Gloppen

SKRETTING AQUACULTURE RESEARCH CENTRE AS

Nephrocalcinosis: Unlocking the key to dietary intervention

8 830

Rogaland Stavanger

DNV AS

Digital Fuel Passport

8 500

Viken

Bærum

KONGSBERG MARITIME AS

Novel Maritime Condition monitoring technology by acoustic emission and machine learning processing for Lifetime Optimisation.

15 600

Viken

Kongsberg

KONGSBERG MARITIME AS

Pulse-jet propulsion for commercial ships

6 413

Møre og Romsdal

Ulsteinvik

DNV AS

Assessment of ship hull Integrity based on a Digital Twin

14 216

Viken

Bærum

ZEABUZ AS

Cost-effective, Safe and AI-based Autonomy Software for Ships

15 000

Trøndelag

Trondheim

NJORD AQUA AS

Autonomous Underwater System for Targeted Assessment and Repair

6 000

Vestland

Tysnes

STABLE ASer

Bevegelseskompensert landingssystem for maritime droneoperasjoner

5 900

Agder

Arendal

SCANDINAVIAN REACH TECHNOLOGIES AS

SteelWave High Volume Wireless Communication Platform for Steel Environments (HWC-SE)

5 775

Vestland

Straume

TUNABLE AS

System for kontinuerlig monitorering av utslipp på skip

10 170

Oslo

Oslo

ULSTEIN DESIGN & SOLUTIONS AS

Nødslepsoppkopling for skip uten IMO krav til spesifikt nødslepsystem (Emergency Towing System)

3 025

Møre og Romsdal

Ulsteinvik

FRØYSTAD AS

Utvikling av havteine for konkurransedyktig og miljøvennlig fangst av reker

4 405

Møre og Romsdal

 Herøy

ERVIK HAVFISKE AS

Et mer bærekraftig og lønnsomt snøkrabbefiske

10 000

Vestland

Selje

NORBAIT AS

Norbait II

3 450

Vestland

Måløy

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.